Nov 14, 2019   5:20 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.
Identification number: 1461
University e-mail: lydia.trnkova [at] stuba.sk
University e-mail: lydia_trnkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Balážik
Metalografická príprava vzoriek bezolovnatých spájok
June 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Balážik
Vplyv chemického zloženia na vybrané vlastnosti bezolovnatých spájok
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Čietek
Interakcia spájky s vybranými typmi materiálov
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Čietek
Určovanie základných fyzikálno-technologických vlastností vybraných spájok
June 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Ďuračka
Vplyv tepelnej expozície na mikroštruktúru a fázové zloženie rýchlo stuhnutého prášku zliatiny VÚZ NP 62
December 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Greising
Posúdenie vplyvu tepelného spracovania na kvalitu povrchových vrstiev hliníkového odliatku
December 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Havlík
Bezolovnaté spájky s malým obsahom vzácnych zemín
June 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Havlík
Vplyv tepelnej expozície na vlastnosti spájky SnAg0,3Cu0,7
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Horváth
Interakcia vybraných materiálov s bezolovnatými mäkkými spájkami
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. František Horváth
Interakcia vybraných materiálov s bezolovnatými mäkkými spájkami
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Hoško, PhD.
Vplyv veľkosti častíc čadičového prášku na vlastnosti termického nástreku
June 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hríbik
Vplyv tepelnej expozície na vlastnosti spájky SnAg0,3Cu0,7 s nízkym obsahom céru
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Hubinský
Analýza bezolovnatých spájok
June 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Kalvasterová
Analýza spájkovaného spoja
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Kalvasterová
Vplyv rýchlosti ochladzovania spájkového spoja na jeho štruktúru
June 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Branislav Kovár
Analýza zliatiny typu NiCrSiB
June 2006Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Krajíčková
Analýza vybraných vlastností spájok
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Lacko
Charakteristika a vlastnosti bezolovnatých spájok
June 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Majerník
Mikroštruktúrna a fázová analýza termického nástreku zliatiny na báze niklu
December 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Danka Maráková
Vznik intermetalických fáz na rozhraní medený substrát - bezolovnatá spájka
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Danka Maráková
Základné charakteristiky rýchlo stuhnutého prášku zliatiny na báze niklu
June 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Miškovičová
Montáž strojných častí turbogenerátora
June 2006Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nicolas Alexander Nyeki
Corrosive properties of tin-based alloys
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ondrejka
Mikroštruktúrna analýza nábojníc pre ručnú strelnú zbraň
December 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Pánik
Interakcia bezolovnatej spájky s medeným substrátom
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Pejková
Vplyv tepelného ovplyvnenia na vlastnosti zliatiny na báze niklu
December 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karin Petrovičová
Mikroštruktúrna analýza rýchlo stuhnutého prášku typu NiCrSiB
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Polák
Korózna odolnosť bezolovnatých spájok
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Polák
Vplyv termickej expozície na vybrané vlastnosti bezolovnatej spájky SnAg0,3Cu0,7
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Pribila
Oceľové materiály využívané v chemickom a potravinárskom priemysle
June 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Rozsnyó
Analýza vybraných vlastností bezolovnatých mäkkých spájok
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Viktor Rozsnyó
Analýza vybraných vlastností bezolovnatých mäkkých spájok
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Rozsnyó
Určovanie základných fyzikálno-technologických vlastností vybraných bezolovnatých mäkkých spájok
June 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Staneková, PhD.
Fázová analýza tvrdonávarovej zliatiny na báze niklu
May 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Ševčík
Analýza vybraných vlastností bezolovnatých spájok
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Škultéty
Bezolovnaté spájky s malým obsahom vzácnych zemín
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľuboš Šmahovský
Vplyv chemického zloženia na vybrané vlastnosti rýchlo stuhnutých práškov typu NiCrSiB
June 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Tomašovič
Vlastnosti binárnej zliatiny Sn-Bi
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Trnavská
Analýza základných vlastností vybraných spájok
June 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Trnavská
Vplyv zvýšeného obsahu medi na vlastnosti bezolovnatých spájok
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Tunega
Analýza vybraných vlastností bezolovnatých mäkkých spájok
June 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Tunega
Analýza vybraných vlastností bezolovnatých mäkkých spájok
May 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Zsidek
Materiály vhodné pre prácu s bezolovnatými spájkami
June 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Židek
Tepelné vlastnosti bezolovnatých mäkkých spájok
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress