Jun 17, 2019   3:29 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Šutiaková
Identification number: 1463
University e-mail: ingrid.sutiakova [at] stuba.sk
 
Technická pracovnice - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information and communication technology in education students in secondary and higher education
Written by (author): Ing. Ingrid Šutiaková
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:doc. Ing. PhDr. Jan Kostelník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia IKT vo vzdelávaní študentov SŠ a VŠ
Summary:ŠUTIAKOVÁ, Ingrid: Informačno komunikačné technológie vo vzdelávaní študentov SŠ a VŠ. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied.- Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. Trnava: MtF STU, 2008 87 s Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám inováciou edukačného procesu a možnosťami využívania informačno-komunikačných technológií. Inovačný proces, prebiehajúci v školstve je významne ovplyvňovaný tzv. "informačnou spoločnosťou", kde sa poukazuje na nové, moderné formy sprístupňovania informácií vo vyučovaní a vzdelávaní v porovnaní s klasickými.
Key words:IKT, vyučovací proces, e-learning


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited