15. 11. 2019  18:43 Leopold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Identifikačné číslo: 1481
Univerzitný e-mail: novakovar [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Bajtošová
Návrh na realizáciu merania a monitorovania kvality procesu výroba
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Elena Balážová
Návrh opatrení na zlepšenie využitia ekonomických a neekonomických motivátorov ako nástrojov zvyšovania produktivity práce v GEFCO Slovakia, s.r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Barčák
Ekonomické a neekonomické motivátory ako nástroje zvyšovania produktivity práce
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Baša
Zvyšovanie efektívnosti kontroly kvality v spoločnosti Revol TT Consulting s.r.o., Boleráz
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Marcel Bilčík
Analýza prípravy pracovníkov regiónu v oblasti kvality a duševného vlastníctva
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Boleček
Analýza hodnotenia konkurencieschopnosti vo vybraných organizáciách z pohľadu manažérstva kvality
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Bóllo, PhD.
Návrh zdokonalenia manažérstva výrobného procesu pri aplikácii procesného prístupu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Cihlár
Návrh na realizáciu merania a monitorovania kvality v Power-One, s.r.o. (produktov, resp. procesov)
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viliam Čičmanec
Návrh metodiky na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite a jej aplikácia v ETI ELB,s.r.o., Báhoň
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Čuvalová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre zabezpečenie redukcie nepodarkovosti v Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Dóczy
Návrh modelu sledovania a vyhodnocovania procesných nákladov na kvalitu vo firme Magna Slovteca, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Dulanský
Analýza príčin vzniku konkrétneho problému pri použití kombinácie metód a nástrojov manažérstva kvality v MC SYNCRO, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Dulanský
Návrh na zavedenie systému manažérstva kvality v novej prevádzke firmy MC Syncro Nitra
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Vladimír Eliáš
Ekonomické a neekonomické motivátory ako nástroje zvyšovania produktivity práce
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Fábryová
Návrh na zlepšovanie procesov prostredníctvom implementácie metodiky Six Sigma vo firme Rübig SK, k.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Fibich
Využitie Balanced Scorecard ako nástroj na podporu zvyšovania výkonnosti vo vybraných organizáciách
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Fojtlín
Analýza cenotvorby ako súčasti nákladovo orientovaného manažérstva kvality
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nadežda Gálová
Návrh metodiky na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite vo výrobnej organizácii a jej aplikácia vo Faurecii Slovakia, s.r.o. Trnava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Michal Gaži
Implementácia Nariadenia komisie EÚ č. 984/2013 v podmienkach spoločnosti EUSTREAM, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Gerek
Návrh opatrení na zlepšenie využitia motivátorov ako nástrojov zvyšovania produktivity práce v organizáciách so zavedeným systémom manažérstva kvality
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Greguš
Ekonomické a neekonomické motivátory ako nástroje zvyšovania produktivity práce
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Helt
Analýza postupov pri reklamačnom konaní v Schaeffler Skalica, s.r.o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Holovič
Návrh na využitie metódy 8 D pri odstraňovaní nezhody v internom prostredí IKEA Industry Slovakia Majcichov, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Horčička
Návrh metodiky plánovania kvality v spoločnosti ARMONT, s.r.o., Leopoldov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Horník
Manažérstvo kvality v oblasti návrhu a vývoja produktu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Boris Horváth
Ekonomické a neekonomické motivátory ako nástroje zvyšovania produktivity práce
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Hrkeľová
Analýza vplyvu inovačných aktivít na zvyšovaní kvality v organizáciách ponúkajúcich nové výrobky, resp. služby
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Hrkeľová
Návrh metodológie na uplatnenie kontrolingu v oblasti zabezpečovania a zvyšovania kvality vo FIRES, s.r.o., Batizovce
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriela Hubinová
Analýza možností zníženia nepodarkovosti v Biebighäuser Slovakia s.r.o., Šurany
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Huťťa
Analýza procesu údržby v INA Skalica, s.r.o. v kontexte procesu zlepšovania
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Huťťa
Návrh na využitie nástrojov a metód manažérstva kvality v MC Syncro Nitra
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Izakovičová
Návrh metód na hodnotenie konkurencieschopnosti organizácií so zavedeným systémom manažérstva kvality
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Jakubek
Návrh na optimalizáciu výrobného procesu prostredníctvom nástrojov a metód manažérstva kvality v INA Skalica, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Jalč
Návrh metodiky na znižovanie zákazníckych reklamácií vo výrobnom procese vo firme Viena International Martin
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Jánošová
Návrh metodiky na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite vo výrobnej organizácii a jej aplikácia v ŽOS, a.s. Trnava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denisa Kakviczová
Analýza možností zníženia nepodarkovosti v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Klukavá
Cenotvorba ako súčasť nákladovo orientovaného manažérstva kvality
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Knotek
Návrh metodiky plánovania kvality a jej aplikácia v Doprastave, a.s. Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Rastislav Knotek
Návrh metodiky plánovania kvality a jej aplikácia v Doprastave, a.s. Bratislava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Knotek
Zabezpečovanie kvality v procese nakupovania
jún 2006Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Komačka
Návrh stanovenia ceny konkrétneho produktu vzhľadom na jeho kvalitu vo firme MTS, s.r.o., Krivá
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Kotvas
Analýza spôsobilosti meradiel v ZF Slovakia, a.s. Trnava
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kovaličková
Návrh metodiky plánovania kvality a jej aplikácia v HANSOL LCD Slovakia, Voderady
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Krajčovič
Ekonomické a neekonomické motivátory ako nástroje zvyšovania produktivity práce
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ondrej Kusý, PhD.
Návrh metodiky na ekonomické vyhodnotenie kvality výrobkov a výrobných procesov
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Libová
Návrh projektu zlepšovania procesného prístupu v manažérstve kvality v M-Logistic, s.r.o.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Líšková, PhD.
Návrh východiskových podkladov a orientačného plánu pre implementáciu Balanced Scorecard vo VUJE, a.s. Trnava
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Machalová
Návrh metód trvalého zlepšovania procesov v ŽOS Trnava, a.s.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Markovič
Návrh na využitie metódy FMEA pri výrobe špeciálneho signálneho kábla v spoločnosti VUKI, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Markovičová
Analýza súčasného stavu monitoringu vedomostného potenciálu vo VÚJE, a.s. Trnava
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Murgašová
Klasifikácia a sledovanie nákladov na kvalitu v podniku služieb TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Omelková
Kvalita a kariéra ako faktory pôsobiace na výkonnosť organizácie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Pálka
Návrh opatrení na zlepšenie využitia ekonomických a neekonomických motivátorov ako nástrojov zvyšovania produktivity práce v INA Skalica, s.r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Palšovičová
Uplatnenie metódy FMEA ako forma prevencie pri návrhu konkrétneho výrobku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Branislav Pastucha, PhD.
Zabezpečenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom vznikajúcich klastrov
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Pernišová
Návrh na aplikáciu metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov vo firme Carcoustics Slovakia, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Pokrývková
Návrh metodiky na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite vo firme SYLEX, s.r.o. Bratislava
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Polakovič
Ekonomické a neekonomické motivátory ako nástroje zvyšovania produktivity práce
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Eduard Prachniar, PhD.
Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Pribylinová
Riešenie reklamácií metódou 8D v spoločnosti Neonex, s.r.o. Bernolákovo
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Reptová
Návrh implementácie prístupu KAIZEN pre trvalé zlepšovanie procesov vo firme DIDAKTIK Skalica
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Sluková
Analýza možností zníženia nepodarkovosti v ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Solik
Analýza postupov pri vzorkovaní dodávateľských dielov vo firme Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Sprušanský
Analýza riešenia reklamácií na vybraných komponentoch firmy Protherm Production, s.r.o., Skalica
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Srnová
Návrh na riadenie špecifických požiadaviek zákazníkov prostredníctvom nástrojov a metód manažérstva kvality vo firme BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. Trnava
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Szórádová
Transformácia požiadaviek zákazníka do znakov kvality - QFD v podniku Duslo Šaľa, a.s.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Šaštinský
Ekonomické zhodnotenie implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Šebo
Analýza monitorovania a merania spokojnosti zákazníkov v ZF Slovakia, a.s., Levice
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Šimášek
Návrh metodiky selekcie dodávateľov pre automobilový priemysel
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Vladimír Šimko
Analýza spôsobilosti výrobného procesu v OBALOTAVA a.s., Slovenská Ľupča
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Šimko
Analýza spôsobilosti výrobného procesu vo firme ObalOtava, a.s., Slovenská Ľupča
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Šmalinská
Kvalita a kariéra ako faktory pôsobiace na výkonnosť organizácie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Švihla
Návrh metodiky selekcie dodávateľov v organizácii
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Tekulová
Analýza možností zníženia nepodarkovosti v podniku KNOTT, s.r.o., Modra
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Michaela Tekulová
Analýza možností zníženia nepodarkovosti vo firme KNOTT spol. s r.o., Modra
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Henrieta Vajdová
Analýza a revízia riadiacej dokumentácie a transformácie podľa ISO 9001:2015 v spoločnosti ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Vlček
Aplikácia FMEA návrhu produktu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emília Vojanská
Návrh metodiky plánovania kvality v spoločnosti PCAS Trnava
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Vyskupová
Ekonomické a neekonomické motivátory ako nástroje zvyšovania produktivity práce
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Záhorec
Návrh metód na hodnotenie konkurencieschopnosti organizácií so zavedeným systémom manažérstva kvality
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná