Sep 22, 2020   6:47 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identification number: 1482
 

Contacts          Lesson     Final thesis
     
Projects
     
     
Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Blštak
Vytvorenie softvéru pre získanie optimálneho riešenia dopravnej úlohy
June 2008Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Brunovský
Hodnotenie stratégií riadenia výroby
May 2013Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bulejková
Návrh systému kontroly kvality procesov vo výrobnom podniku
June 2007Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Čuvala
Návrh a tvorba informačného systému pre stravovacie zariadenia
June 2010Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Duľa
Využitie simulácie v procese dynamického rozvrhovania výrobných operácií
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Durdiak
Analysis of running software of the control system and subsequent change according to customer requirements
April 2018
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Gallia
Návrh informačného systému pre firmu FM Logistic
May 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Hana Gergelová
Analysis of narrow places in pre-production and production stages based on ERP system datas
April 2018Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Grolmus
Návrh systému pre agendu stomatologickej ambulancie
June 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Roman Hetteš
Návrh na zlepšenie časti dopravného systému mesta Trnava pomocou simulácie
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Hlásnik
Support software for an in-house store in Železiarne Podbrezová a.s.
April 2018
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Jelenovič
Design of a robotic workstation program
April 2018
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Kočišová
Možnosti znižovania výrobných nákladov pomocou simulačnej optimalizácie
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Koprda
Simulačná štúdia dosahovania optimálnych cieľov výroby
May 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radoslav Kováč
Design and creation of web portal for garden center
May 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Kunert
Návrh malého informačného systému na výmenu dát
May 2015
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Júlia Kurnátová, PhD.
Hodnotenie stratégií riadenia výrobného systému
May 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kutenič
Zlepšenie procesu výroby interiérových a exteriérových dverí s využitím simulácie
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Lancz
Optimalizácia vybraných cieľov výroby
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Lupták
Návrh informačného systému - pre priemyselné využitie
May 2013Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Mikuš
Simulačná štúdia logistického procesu
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Mile
Rozvrhovanie výrobných operácií s využitím prioritných pravidiel
May 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Mišuta
ASP.NET/Web - Použiteľnosť technológie WebForms a MVC vo vývoji podnikových softvérov v závislosti na požadovaných vlastnostiach softvéru
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Motúz
Návrh a realizácia systému pre potreby evidencie chránených exemplárov
June 2008
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Pikna
Návrh informačného systému pre výrobcu športových dresov
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Reznák
Design and implementation of an information system for marketing research
April 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Riedlmajer
Design and implementation of a system to support product quality control in a manufacturing company
May 2020
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Sedláček
Vytvorenie softvéru pre stanovenie priebežného času výroby montážnej skupiny
June 2007
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Maroš Šarik
Design and implementation of web application for the Community Center in Šamorín
May 2020
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Štuller
Optimalizácia výroby plastových okien pomocou simulácie
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Švec
Návrh štruktúry bázy dát pre operatívne plánovanie výroby
June 2007
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Turzík
Návrh systému riadenia zásob vo výrobnom podniku
June 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Večera
Systém na správu obsahu v prostredí PHP a MySQL
June 2007
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Vereš
Návrh optimalizácie montážnej linky v prostredí Witness
May 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Vrabec
Využitie prioritných pravidiel v procese dynamického rozvrhovania výrobných operácií
May 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Znamenák
Analýza vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní operácií na ciele výroby
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress