24. 10. 2020  11:40 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identifikačné číslo: 1482
Univerzitný e-mail: miriam.iringova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     
     
     
     
     Publikácie
     
Vedené práce
     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Blštak
Vytvorenie softvéru pre získanie optimálneho riešenia dopravnej úlohy
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Brunovský
Hodnotenie stratégií riadenia výroby
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Bulejková
Návrh systému kontroly kvality procesov vo výrobnom podniku
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Čuvala
Návrh a tvorba informačného systému pre stravovacie zariadenia
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Duľa
Využitie simulácie v procese dynamického rozvrhovania výrobných operácií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Durdiak
Analýza bežiaceho programového vybavenia riadiaceho systému a následná zmena podľa požiadaviek zákazníka
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Gallia
Návrh informačného systému pre firmu FM Logistic
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Hana Gergelová
Analýza úzkych miest predvýrobných a výrobných etáp na základe dát z ERP systému
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Grolmus
Návrh systému pre agendu stomatologickej ambulancie
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Roman Hetteš
Návrh na zlepšenie časti dopravného systému mesta Trnava pomocou simulácie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Hlásnik
Podporný softvér pre vnútropodnikovú predajňu v Železiarňach Podbrezová a.s.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Jelenovič
Návrh programu pre robotizované pracovisko
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Kočišová
Možnosti znižovania výrobných nákladov pomocou simulačnej optimalizácie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Koprda
Simulačná štúdia dosahovania optimálnych cieľov výroby
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radoslav Kováč
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Kunert
Návrh malého informačného systému na výmenu dát
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Kurnátová, PhD.
Hodnotenie stratégií riadenia výrobného systému
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Kutenič
Zlepšenie procesu výroby interiérových a exteriérových dverí s využitím simulácie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Róbert Lancz
Optimalizácia vybraných cieľov výroby
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Lupták
Návrh informačného systému - pre priemyselné využitie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Mikuš
Simulačná štúdia logistického procesu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Mile
Rozvrhovanie výrobných operácií s využitím prioritných pravidiel
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Mišuta
ASP.NET/Web - Použiteľnosť technológie WebForms a MVC vo vývoji podnikových softvérov v závislosti na požadovaných vlastnostiach softvéru
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Motúz
Návrh a realizácia systému pre potreby evidencie chránených exemplárov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Pikna
Návrh informačného systému pre výrobcu športových dresov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Reznák
Návrh a realizácia informačného systému pre marketingový výskum
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Riedlmajer
Návrh a realizácia systému pre podporu kontroly kvality produktov vo výrobnom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľuboš Sedláček
Vytvorenie softvéru pre stanovenie priebežného času výroby montážnej skupiny
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Šarik
Návrh a realizácia webovej aplikácie pre Komunitné centrum v Šamoríne
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Štuller
Optimalizácia výroby plastových okien pomocou simulácie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Švec
Návrh štruktúry bázy dát pre operatívne plánovanie výroby
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Turzík
Návrh systému riadenia zásob vo výrobnom podniku
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Večera
Systém na správu obsahu v prostredí PHP a MySQL
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Vereš
Návrh optimalizácie montážnej linky v prostredí Witness
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Vrabec
Využitie prioritných pravidiel v procese dynamického rozvrhovania výrobných operácií
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Znamenák
Analýza vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní operácií na ciele výroby
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná