Oct 24, 2020   11:27 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identification number: 1482
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts          
     
     
     Publications     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Optimization of selected production targets
Written by (author): Ing. Róbert Lancz
Department:
Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia vybraných cieľov výroby
Summary:
Cieľom práce je optimalizácia vybraných cieľov výroby pre výrobný systém, ktorý vyrába dve súčiastky na jednej výrobnej linke. V prvej časti sa venujem analýze problémovej oblasti, ako sú ciele riadenia a stratégia riadenia. V druhej časti sa zaoberám návrhom konceptuálneho modelu pre tento systém. V tretej časti vykonávam transformáciu konceptuálneho modelu do simulačného prostredia Witness. V štvrtej časti navrhujem stratégie riadenia pre dosiahnutie vybraných cieľov. V piatej časti vykonávam scenáre pre konkrétne stratégie riadenia, určujem optimálne hodnoty vybraných parametrov pre definovaný cieľ riadenia. V šiestej časti vykonávam syntézu poznatkov.
Key words:
stratégie riadenia, ciele riadenia, maximalizácia, minimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited