Oct 24, 2020   12:05 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identification number: 1482
 

                    
     
     Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of the information system for company FM Logistic
Written by (author): Ing. Michal Gallia
Department:
Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh informačného systému pre firmu FM Logistic
Summary:
Názov témy mojej diplomovej práce je návrh informačného systému pre firmu FM Logistic. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť informačný systém pre firmu FM Logistic tak, aby účinne napomáhal a uľahčoval prácu zamestnancom, ako aj zvyšoval komfort klientom spolupracujúcim s firmou FM Logistic. Diplomová práca je rozdelená do základných častí, a to: analýza súčasného stavu, návrh informačného systému, implementácia, testovanie, dokumentácia. V prvej časti analýzy súčasného stavu sme vychádzali zo zistených skutočností po dohode s firmou FM Logistic od skladového manažéra Mgr. Rastislava Cápaya, na základe ktorých sme vytvorili (vymodelovali) diagramy firemných procesov a k nim prislúchajúce aktivity prostredníctvom notácie BPMN. Následne bol dôkladne spísaný katalóg užívateľských požiadaviek na informačný systém. Prostredníctvom jazyka UML boli vymodelované diagramy (Use case, aktivity, stavové, sekvenčné, tried, dátový), ktoré sú nevyhnutnou, žiaducou zložkou pri návrhu informačného systému. V procese návrhu informačného systému je rozvrhnuté, aký hardware alebo software je možné použiť pri implementácii. V implementačnej časti je popis realizácie informačného systému pre firmu FM Logistic. Informačný systém bol čiastočne implementovaný, testovaný a bola k nemu vytvorená základná projektová dokumentácia. Návrh informačného systému pre firmu FM Logistic bol dôkladne vytvorený a pre ukážku čiastočne implementovaný. Kvalitne vytvorený informačný systém je nevyhnutným prvkom v každej firme pre jej zrýchlenie i uľahčenie operácií a dosiahnutie výborných výsledkov na trhu.
Key words:informačný systém, katalóg užívateľských požiadaviek, UML, BPMN

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited