Oct 24, 2020   11:01 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identification number: 1482
 

     
Graduate     
     
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Simulation study of optimal achievement of production targets
Written by (author):
Ing. Dávid Koprda
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Miriam Iringová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Simulačná štúdia dosahovania optimálnych cieľov výroby
Summary:
Práca sa zaoberá výrobným systémom, vybranými cieľmi riadenia a stratégiami na dosahovanie týchto cieľov. Prvá časť sa zaoberá problematikou teórie cieľov riadenia a faktormi ktoré ich ovplyvňujú, stratégií riadenia, modelovania a optimalizácie. Druhá časť je venovaná konceptuálnemu modelu a vytváraniu simulačného modelu v programe Witness od firmy Lanner Group. V tretej časti sú opísané stanovené ciele pre výrobný systém a stratégie riadenia na ich dosiahnutie. Štvrtá časť je venovaná realizácií jednotlivých stratégií pre dosahovanie vytýčených cieľov a zhodnotením čiastkových výsledkov. V poslednej časti sú výsledky spracované v syntéze poznatkov.
Key words:
ciele riadenia, stratégia riadenia, Witness, výrobný systém, minimálne náklady, minimálny priebežný čas

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited