Oct 24, 2020   12:03 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identification number: 1482
University e-mail: miriam.iringova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
     Publications
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Usage of Simulation in Process of Dynamic Scheduling of Production Operations
Written by (author): Ing. Tomáš Duľa
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie simulácie v procese dynamického rozvrhovania výrobných operácií
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť simulačný model pružného výrobného systému a následne na ňom otestovať vybrané prioritné pravidlá. Práca pozostáva z úvodu, piatich samostatných kapitol, ktoré tvoria jadro práce a záveru. Prvá kapitola sa zaoberá analýzou oblasti rozvrhovania výrobných operácií, s dôrazom na prioritné pravidlá. V druhej kapitole pribieha vytvorenie konceptuálneho modelu výrobného systému a jeho následná implementácia v simulátore Witness. V tretej kapitole sa uskutočňuje návrh experimentov, ktoré sa v nasledujúcej kapitole vykonávajú. V poslednej kapitole prebieha zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov týchto experimentov. V závere sú zhrnuté dosiahnuté ciele práce a tiež dosiahnuté výsledky experimentov.
Key words:
pružný výrobný systém, rozvrhovanie výrobných oprácií, prioritné pravidlá, simulačný model, experiment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited