Oct 24, 2020   11:09 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identification number: 1482
University e-mail: miriam.iringova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     
     
Final thesis     
          
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Design and creation of web portal for garden center
Written by (author): Bc. Radoslav Kováč
Department:
Thesis supervisor: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum
Summary:
KOVÁČ, Radoslav: Návrh a tvorba web portálu pre záhradnícke centrum. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Vedúca práce: Ing. Miriam Iringová, PhD.; Trnava MTF STU, 2020. 78 s. Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť webový portál pre záhradnícke centrum. V prvej a druhej kapitole sú teoretické poznatky, ktoré sa týkajú použitých technológií a výrazov pri tvorbe tejto bakalárskej práce. V tretej kapitole sa venujem analýze súčasného stavu záhradníctva. Ďalej sa v kapitole venujem katalógu používateľských požiadaviek, modelu systému s využitím diagramov UML, dátovej analýze s návrhom a návrhu dizajnu webového portálu. V štvrtej kapitole práce sa venujem postupu implementácie návrhu webového portálu. V piatej kapitole opisujem testovanie a optimalizáciu webového portálu. V bakalárskej práci som obsiahol všetky body zo špecifikácií zadania a obsahuje aj prvky nad rámec týchto bodov. Výsledkom mojej bakalárskej práce je prehľadný internetový obchod pre záhradnícke centrum, na ktorom si zákazník môže objednať tovar. A prostredie pre administrátorov, prostredníctvom ktorého môže administrátor upravovať obsah na stránke internetového obchodu.
Key words:
HTML, CSS, PHP, web portál, MySQL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited