Oct 24, 2020   10:32 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identification number: 1482
University e-mail: miriam.iringova [at] stuba.sk
 

     
     
     Final thesis     
     
     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Optimizing the production of plastic windows by simulation
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Milan Štrbo, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia výroby plastových okien pomocou simulácie
Summary:
Hlavnými cieľmi tejto diplomovej práce je na simulačnom modeli v prostredí Witness PwE 3.0 Manufacturing Performance Edition zvýšiť výkonnosť výrobnej linky na výrobu plastových okien, znížiť odpad pri pílení. Tieto dva faktory sú priamo úmerné ziskovosti a každá firma ich chce mať vyriešené čo najlepšie. Na základe pokusov sme určili časové hodnoty vstupovania piatich polotovarov: plast, zasklievacie lišty, sklo, kovanie, výstuhy. Do obmedzujúcich podmienok sme zaradili päť premenných a to počet hotových okien, celkové náklady, využitie strojov, priebežný čas výrobku, náklady na výrobu jedného kusu výrobku. Vykonali sme šesť experimentov a dosiahli sme optimálne hodnoty časov vstupujúcich parametrov.
Key words:optimalizácia, program Witness, simulácia, riadenie, výrobný proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited