21. 10. 2020  4:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miriam Iringová, PhD.
Identifikačné číslo: 1482
Univerzitný e-mail: miriam.iringova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba     
Záverečná práca
     
     Publikácie
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Hodnotenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní operácií na ciele výroby
Autor:
Ing. Miriam Iringová, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní operácií na ciele výroby
Abstrakt:
Dizertačná práca rieši problematiku rozvrhovania operácií vo výrobnom procese. Jej hlavným cieľom je porovnať vplyv prioritných pravidiel v rozvrhovaní operácií na stanovené ciele výroby. Na základe analýzy súčasného stavu v danej oblasti a možných metód riešenia som navrhla prostriedok, ktorým bolo možné splniť definovanú úlohu. Týmto prostriedkom je simulácia, ktorá predstavuje podporný nástroj plánovania a riadenia výroby a umožňuje predikciu procesu výroby. Po výbere vhodnej metódy nasleduje návrh simulačného modelu, ktorý je zrealizovaný v simulačnom programe Witness PWE 2009 od firmy Lanner Group. Simulačný model pružného výrobného systému vyrába tri druhy výrobkov naraz a pozostáva zo šiestich výrobných pracovísk. Na každom pracovisku sa nachádza šesť pracovných strojov a k nim príslušné vstupné zásobníky. Jednotlivé stroje sú medzi sebou čiastočne zameniteľné, a tak môžu jednu operáciu vykonávať viaceré stroje. Medzi jednotlivými pracoviskami je zabezpečená vzájomná doprava súčiastok. Navrhnutý výrobný systém dynamicky prideľuje technologické operácie jednotlivým strojom podľa aktuálneho stavu. Vplyv zvolených prioritných pravidiel na výkonnosť výrobného systému sa sleduje a porovnáva na základe výstupov zo série simulačných experimentov. Výstupné informácie sú prehľadne spracované do tabuliek a grafov a na ich základe bolo vykonané štatistické spracovanie a syntéza poznatkov. V závere práce sa nachádza zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:
pružný výrobný systém, rozvrhovanie operácií, prioritné pravidlá, simulačný model, výrobný systém, simulácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene