Jul 15, 2020   9:01 p.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identification number: 1484
University e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

     
Graduate
     
Lesson
     
     
     Publications     Curriculum vitae
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Paulína Babincová, PhD.
Analýza rozvoja ľudských zdrojov v podniku
June 2010Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Babinský
Návrh opatrení na zlepšenie DLP ( Direct layout productivity) zefektívnenie vykladania pien v podniku Faurecia Slovakia s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Baďurová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania výrobných zamestnancov v podniku RF, spol. s r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Baďurová
Návrh procesu stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku RF, spol. s r.o.
May 2016Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Barta
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Dagmara Bednáriková
Návrh systému hodnotenia finančno-ekonomickej výkonnosti a stability podniku PSJ Hydrotranzit, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bianka Beňová
Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu v oblasti vzdelávania zamestnancov v podniku FORTISCHEM a.s.
May 2013Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ondrej Bielik
Návrh technicko-organizačných opatrení na zlepšenie materiálových vstupov a výstupov pri procese púzdrenia diód v podniku SEMIKRON, s.r.o. Vrbové
June 2007
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martina Boledovičová
Návrh systému na zníženie fluktuácie ako prejavu pracovnej nespokojnosti v podniku Boge Elastmetall Slovakia a.s.
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Buchtová
Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v podniku INA SKALICA
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Buchtová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Cabajová
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku TOPNAD, a.s., Topoľčany
June 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Cingel
Proposal to monitor the impact of different generations of employees on sustainable performance in the selected business
April 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jozef Drozd
Návrh opatrení na zlepšenie postavenia podniku Motor-car, s.r.o. Bratislava v trhovej ekonomike a jeho strategický rozvoj
June 2007
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michaela Ďurigová
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku KLIMATECH s.r.o.
May 2015
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Ďurinová
Kolektívna zmluva v Nemocnici, n.o., Topoľčany
June 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušana Fialová
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Telemont, a.s., Bratislava
June 2009
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušana Fialová
Problém agresívneho správania žiakov na stredných školách a možnosti ich eliminácie
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Fischerová
Návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v priemyselnom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Fischerová
Návrh systému stabilizácie zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku SEISA Europe, s.r.o
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Gašparíková
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku
June 2011Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Hammel
Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti ZVARMONT, spol. s r.o.
July 2015
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Hašková
Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti Continental Automotive System Slovakia s.r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Heldová
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku MEDIAN SK, spol. s r. o. Bratislava
June 2008
Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Jakub Herda
Návrh odporúčaní na zlepšenie finančnej štruktúry priemyselných podnikov v SR
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Herdová
Návrh systémových riešení na zvýšenie úrovne podmienok zamestnancov v podnikovej kolektívnej zmluve SLOVEO, a.s. z pohľadu zamestnanca
May 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Hlaváčová
Dejiny súkromnej strednej umeleckej školy
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Silvia Horehájová
Návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v  podniku ZF Slovakia, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Horehájová
Proposal to Improve Factory Compensation Scheme for Factory Productivity in Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
April 2018
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Hudecová
Proposal of sustainable measures for the improvement of employeeś evaluation and remuneration in a industrial enterprise
May 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Huraj
Proposal of Sustainable Workforce Formation through Selected Human Resource Management Processes in Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.
April 2020Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Jarušková
Proposal of sustainable measures to improve the evaluation and remuneration of employees in the company
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Denisa Kakviczová
Forming a sustainable workforce through selected human resource management processes in a selected industrial enterprise
April 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Bc. Denisa Kakviczová
Proposal for a sustainable system of formation of a sustainable workforce through selected processes in the management of human resources in the company Bekaert Hlohovec, a.c.
April 2020Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Kereková
Návrh systému výberu, a prijímania zamestnancov v podniku
June 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamila Kocianová
História strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Peter Konský
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku Hella Slovakia Signal –Lighting s.r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Beáta Konyáriková
Analýza vývoja nezamestnanosti v trnavskom regióne
June 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Koporcová
Proposal of sustainable measures for the improvement of employeeś evaluation and remuneration in a industrial enterprise
April 2018Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavel Kovács
Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku
June 2011
Displaying the final thesis
41.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Zdenka Kučerová
Proposal sustainable measures to improve the evaluation and remuneration of the company
May 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Simona Kučmová
Designing a Sustainable Stabilization System for Employees at Považská cementáreň, a.s.
April 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Simona Kučmová
Designing a Sustainable Stabilization System for Employees in an Enterprise
April 2018
Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tatiana Kulichová
Princípy humanizácie technického vzdelávania na stredných odborných školách
May 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Kulišková
Návrh systému logistických procesov malosériovej produkcie v podmienkach veľkosériovej produkcie vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ľubica Lackovičová
Hodnotenie zamestnancov na Mestskom úrade
June 2010
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Lehotská
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov vo výrobe a údržbe v podniku GeLiMa, a.s.
May 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Lenčešová
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
May 2017
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominika Lošonská
Návrh opatrení na formovanie podnikovej kultúry v podniku LYCOS - Trnavské Sladovne, s.r.o., Trnava
June 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Petra Malíková
Návrh systému výberu zamestnancov v podniku
June 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Marčeková
Návrh na zlepšenie stavu nezamestnanosti v okrese Trenčín
June 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Soňa Matejovičová
Návrh programu prípravy personálnych rezerv v podniku KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
May 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Magdaléna Medlenová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku First Montana Technology s.r.o.
May 2014
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Medlenová
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku DACHSER Slovakia a.s.
May 2016Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Mihályová
Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti Novplasta, s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Micháliková
Proposal of sustainable measures for the improvement of employeeś evaluation and remuneration in a industrial enterprise
May 2018
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Miškovská
Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku PPS GROUP, a.s., Detva
June 2009
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Molnár
Návrh zlepšenia systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku AMI spol. s r.o.
May 2017
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Mruškovičová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním v podniku Považská cementáreň, a.s.
May 2014
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Nikelová
Designing a Sustainable Stabilization System for Employees in an Enterprise
April 2019
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Patka
Designing Sustainable Measures to Improve Employee Stabilization in an Enterprise
May 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Michal Patka
Proposal of sustainable measures to improve the stabilisation of employees in the company
May 2020
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Filip Pediač
Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
May 2016Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Petíková
Analýza uplatnenia absolventov stredných odborných škôl
May 2012
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Pilch
Návrh na zlepšenie rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov
June 2012
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Plavecká
Proposal to improve the remuneration system for manufacturing employees in relation to sustainable performance industrial enterprises
April 2018Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alena Poláková
Návrh systému získavania a výberu zamestnancov
June 2010
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Pomichalová
Návrh hodnotenia environmentálnej výhodnosti a ekonomickej efektívnosti repasovaných výrobkov v spoločnosti Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Maroš Procházka
Návrh komplexného tréningového programu vzdelávania zamestnancov v podniku FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
70.
Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Natália Pušková
Proposal for a sustainable system improvements to the evaluation and remuneration of employees in the company
April 2020
Displaying the final thesis
71.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Natália Pušková
Proposal sustainable measures to improve the evaluation and remuneration of the company PAVERTADE s.r.o.
April 2019Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Richtáriková
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v spoločnosti TATRACHEMA VD
May 2017
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Sedláková
Shaping a sustainable workforce through selected human resource management processes in an industrial enterprise.
April 2020Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Slatinská
Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v podniku MIKOV Skalica spol. s r.o.
May 2015
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Denisa Sláviková
Problém agresívneho správania žiakov a možnosti eliminovania
May 2011
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kamila Solárová
Návrh opatrení na zlepšenie Work-life balance v podniku ZF Slovakia, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Sporímska
Stabilizácia zamestnancov a jej význam pre podnik
June 2010Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Staňková
Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v podniku CRH (Slovensko) a.s.
May 2016
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Šaturová
Shaping a sustainable workforce through selected human resource management processes in an industrial enterprise.
April 2020
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Silvia Šebeňová, PhD.
Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku Slovenské elektrárne, a. s., Závod AE Mochovce
June 2008
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Šedivá
Environmentálna výchova a princípy humanizácie na školách technického typu
May 2012
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Škodová
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZF SLOVAKIA, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Nina Šmatláková
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku TCM Polska Tool consulting and management
May 2017
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Janka Šmidáková
Návrh systému výberu a prijímania nových zamestnancov v podniku
June 2012
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Vendleková
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov vo väzbe na udržateľnú výkonnosť v podniku HoReCup, a.s.
May 2017
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Barbara Vojtová
Design of sustainable measures to stabilize employees in the company
May 2020
Displaying the final thesis
87.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Nikoleta Vontszeműová
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v PROJEKT-MARKET s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Vöröšová
Návrh opatrení na zlepšenie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
June 2009
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Emil Vrana
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Meriot, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Zelenáková
Analýza nezamestnanosti v regióne Myjava
June 2010
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Živčic
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress