8. 7. 2020  3:12 Ivan
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
Absolvent
     
Výuka
     
Závěrečná práce     
Projekty
     
Publikace
     
Životopis     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Autor:
Ing. Filip Pediač
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Abstrakt:PEDIAČ, Filip: Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.[Bakalárska práca] Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Vedúci záverečnej práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. MTF STU, Trnava,2016. 54 s. Kľúčové slová: zamestnanci, fluktuácia, stabilizácia Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá činnosťami personálnej práce, fluktuáciou a procesom stabilizácie zamestnancov. Druhá kapitola obsahuje stručný opis firmy a analýzu súčasného stavu spolu s vyhodnotením. Tretia kapitola zahŕňa konkrétne návrhové opatrenia na zvýšenie stabilizácie zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:
fluktuácia, zamestnanci, stabilizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně