24. 10. 2020  16:32 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

                    
Projekty     Publikácie     Životopis     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti ZVARMONT, spol. s r.o.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jozef Kadnár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti ZVARMONT, spol. s r.o.
Abstrakt:
Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť proces vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) v spoločnosti ZVARMONT, spol. s r. o. Práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole sú zachytené teoretické východiská vzdelávania zamestnancov a procesu vzdelávania v spojitosti s USZP. Druhá kapitola sa zaoberá charakteristikou a analýzou súčasného stavu vzdelávania zamestnancov v spoločnosti. V tretej kapitole sú predstavené návrhy procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte v USZP. V poslednej kapitole sú návrhy vzdelávania zamestnancov zhodnotené.
Kľúčové slová:
vzdelávanie zamestnancov, proces vzdelávania, USZP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene