31. 10. 2020  15:25 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Absolvent          Záverečná práca
     
     
Publikácie     Životopis
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh systému logistických procesov malosériovej produkcie v podmienkach veľkosériovej produkcie vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Autor:
Ing. Petra Kulišková
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh systému logistických procesov malosériovej produkcie v podmienkach veľkosériovej produkcie vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť pre spoločnosť fungujúci systém logistických procesov malosériovej produkcie v podmienkach veľkosériovej produkcie v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá problematikou logistiky, konkrétne výrobnej logistiky z teoretickej stránky. Analytická časť je zameraná na analýzu podniku a jej histórie, zaoberá sa jednotlivými druhmi FTS systémov a logistickými činnosťami v rámci malosériovej produkcie a ich simuláciami. Tretia kapitola zahŕňa návrhy na spracovanie systému logistických činností a zefektívnenie projektovej štruktúry. Štvrtá kapitola je zhodnotením prínosov navrhovaných riešení. Tieto riešenia by mali zabezpečiť fungujúci systém logistických procesov tak, aby boli pre podnik čo najefektívnejšie.
Kľúčové slová:
logistické procesy, výrobná logistika, FTS systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene