8. 7. 2020  3:52 Ivan
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
               Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh procesu stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku RF, spol. s r.o.
Autor:
Ing. Silvia Baďurová
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh procesu stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku RF, spol. s r.o.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je návrh procesu stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku RF, spol. s r.o. Teoretická časť práce je zameraná na objasnenie základných pojmov v oblasti personálnej práce a stabilizácie zamestnancov. Obsah analytickej časti zahŕňa stručnú charakteristiku spoločnosti, hodnotiace faktory stabilizácie zamestnancov a zhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu zameraného na zamestnancov spoločnosti. Predposledná časť práce je zameraná na samotný návrh procesu stabilizácie zamestnancov, ktorý vyplýva z uskutočnenej analýzy. V poslednej časti sa nachádza zhodnotenie návrhu a prínos pre spoločnosť.
Klíčová slova:
ľudské zdroje, stabilizácia zamestnancov, motivácia, fluktuácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně