8. 7. 2020  3:14 Ivan
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

     Absolvent     Výuka
     
     
Projekty
     
Publikace
     
Životopis     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
Autor: Ing. Patrícia Lenčešová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
Abstrakt:
LENČEŠOVÁ, Patrícia, Bc.: Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s. r. o. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, Phd. – Trnava: MTF STU, 2017. 81s Cieľom práce je na základe analýzy súčasného stavu systému vzdelávania v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o. navrhnúť zlepšenie danej oblasti. Táto práca sa skladá zo 4 kapitol. V prvej kapitole sú opísané teoretické poznatky o problematike vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Nasledujúca kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s. r. o.. V tretej kapitole je vytvorený návrh na základe teoretických poznatkov a informácií o podniku z analýzy. V poslednej kapitole som sa venovala zhodnoteniu návrhu, kde som opísala prínos pre zamestnancov a podnik.
Klíčová slova:vzdelávanie , systém vzdelávania, udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie, vzdelávanie zamestnancov, touch panel, cafeteria systém, elektronická prezenčná listina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně