31. 10. 2020  15:20 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

     
Absolvent          
     
Projekty     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
Abstrakt:
LENČEŠOVÁ, Patrícia, Bc.: Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s. r. o. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, Phd. – Trnava: MTF STU, 2017. 81s Cieľom práce je na základe analýzy súčasného stavu systému vzdelávania v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o. navrhnúť zlepšenie danej oblasti. Táto práca sa skladá zo 4 kapitol. V prvej kapitole sú opísané teoretické poznatky o problematike vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Nasledujúca kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s. r. o.. V tretej kapitole je vytvorený návrh na základe teoretických poznatkov a informácií o podniku z analýzy. V poslednej kapitole som sa venovala zhodnoteniu návrhu, kde som opísala prínos pre zamestnancov a podnik.
Kľúčové slová:
vzdelávanie , systém vzdelávania, udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie, vzdelávanie zamestnancov, touch panel, cafeteria systém, elektronická prezenčná listina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene