8. 7. 2020  2:17 Ivan
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka
     
     
     
     
Životopis     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov vo väzbe na udržateľnú výkonnosť v podniku HoReCup, a.s.
Autor:
Ing. Klaudia Vendleková
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov vo väzbe na udržateľnú výkonnosť v podniku HoReCup, a.s.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zdokonalený systém odmeňovania výrobných zamestnancom, ktorý by mal prispieť k udržaniu výkonnosti v podniku HoReCuP, a.s.. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská merania výkonnosti a na systém odmeňovania zamestnancov ako nástroj riadenia ľudských zdrojov, ktorý poslúži ako podklad na návrh zdokonaleného systému odmeňovania a jeho prepojenosti na výkonnosť. Ďalšia kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu systému odmeňovania a zmeranie výkonnosti podniku systémom Balanced Scorecard. Pri určení správneho systému odmeňovania podnik musí vychádzať z ukazovateľov pomocou ktorých sa meria výkonnosť podniku. Tretia kapitola obsahuje návrhy na zdokonalenie systému odmeňovania vo väzbe na výkonnosť v podniku a v poslednej kapitole samotné zhodnotenie navrhnutých riešení.
Klíčová slova:
systém odmeňovania, mzda, výkonnosť, BSC

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně