31. 10. 2020  15:36 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
     
Výučba          
Projekty
     
     
Životopis
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v spoločnosti IKEA Components s.r.o.
Autor:
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v spoločnosti IKEA Components s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je na základe získaných teoretických poznatkov a vykonanej analýzy súčasného stavu v spoločnosti IKEA Components s. r. o. predložiť návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v spoločnosti. Prvá kapitola pozostáva z teoretických poznatkov získaných z odborných literatúr, ktoré boli zamerané na stabilizáciu zamestnancov. Druhú kapitolu práce tvorí analýza spoločnosti a prieskum súčasného stavu spokojnosti zamestnancov v IKEA Components s. r. o., ktorý sme vykonali na základe dotazníkového prieskumu. Výstupom práce sú na základe získaných teoretických poznatkov a súčasnej analýzy spoločnosti návrhy udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v spoločnosti IKEA Components s. r. o., ktoré tvoria tretiu kapitolu diplomovej práce. Zhodnotením návrhov v poslednej časti diplomovej práce sme poukázali na opodstatnenosť, využiteľnosť návrhov a prínosy pre spoločnosť IKEA Components s. r. o.
Kľúčové slová:
ľudské zdroje, motivácia, stabilizácia, benefity, fluktuácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene