31. 10. 2020  14:00 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

     
          Záverečná práca
     
Projekty     
     
Životopis
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Booster Precision Components (Belusa) s.r.o.
Autor: Zdenka Kučerová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je odovzdaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Booster Precision Components (Belusa) s.r.o.
Abstrakt:
KUČEROVÁ Zdenka: Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. - Trnava: MTF STU, 2019, 64 s Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analyzovania súčasného stavu navrhnúť udržateľné opatrenia na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku. Prvá časť bude zameraná na teóriu, jej poznatky a viaceré pohľady na danú problematiku. Druhá časť bude zameraná na históriu a oboznámenie sa s podnikom Booster Precision Components Beluša a analýzu systému hodnotenia a odmeňovania v ňom. V tretej časti na základe spracovania a vyhodnotenia dotazníkového prieskumu navrhneme riešenia. Vo štvrtej časti zhodnotíme navrhované opatrenia.
Kľúčové slová:
zamestnanci, hodnotenie , odmeňovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene