31. 10. 2020  14:52 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     Životopis     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh udržateľného systému formovania pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh udržateľného systému formovania pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
Abstrakt:KAKVICZOVÁ, Denisa : Návrh udržateľného systému formovania pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku BEKAERT HLOHOVEC, A.S. (Diplomová práca) - Slovenská technická́ univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ : Ing. Ľubica Mrvová, PhD. – Trnava : MTF, STU, 2020. Počet strán. 101s.Diplomová práca je spracovaná v podniku BEKAERT Hlohovec, a.s. zaoberajúca sa spracovaním a povrchovou úpravou oceľových drôtov na celom svete. Spoločnosť patrí medzi významné výrobné firmy v Trnavskom kraji a momentálne zamestnáva približne 1700 zamestnancov. Cieľom práce je navrhnúť podniku BEKAERT Hlohovec, a.s. efektívnejší a udržateľný systém v oblasti udržateľnosti pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov na základe získaných teoretických vedomostí a analýzy súčasného stavu vo vybraných personálnych procesoch. Analýza diplomovej práce zobrazuje stručnú charakteristiku spoločnosti, schému organizačnej štruktúry podniku, ako aj popis personálnych činností súvisiacich s danou témou. Umožňuje nadobudnúť nové a obohatiť teoretické poznatky z uvedenej oblasti. Práca obsahuje i kapitolu s návrhmi smerujúcimi k prilákaniu nových zamestnancov, k ich zastabilizovaniu a udržaniu už existujúcich pracovníkov vo forme zefektívnenia zavedeného systému v oblasti udržateľnosti pracovnej sily a zavedenia nových benefitov. Zhodnotením poukazuje na potrebu uvedených návrhov smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov tejto práce.
Kľúčové slová:systém motivácie, fluktuácia, stabilizácia zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene