24. 10. 2020  17:04 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba          
Projekty
     
Publikácie
     
Životopis     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh na zlepšenie formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Autor: Bc. Michal Patka
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh na zlepšenie formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia pre zlepšenie formovanie udržateľnosti pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o. a pomocou týchto opatrení zlepšiť udržateľnosť pracovnej sily v podniku. Práca je rozčlenená na teoretickú časť, analytickú časť a samotné návrhy opatrení. V teoretickej časti som sa venoval problematike riadenia ľudských zdrojov a vybraných procesov personálneho manažmentu. Definovali sme personálny manažment ako taký, ľudské zdroje, fluktuáciu a vybrané procesy riadenia ľudských zdrojov, ktorými sú motivácia zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov, zamestnanecké výhody a benefity, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, komunikáciu so zamestnancami a náležitosti spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré úzko súvisia so zadaním bakalárskej práce. V analytickej časti som predstavil podnik Schaeffler Skalica, spol. s r.o. a analyzoval súčasný stav vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov. Zameral som sa na mieru spokojnosti zamestnancov v podniku, ponúkané pracovné benefity, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, komunikáciu so zamestnancami a pôsobnosť spoločnosti v rámci spoločensky zodpovedného podnikania. Na základe týchto poznatkov som navrhol opatrenia pre zlepšenie formovania udržateľnej pracovnej sily. Podstata a význam práce boli zamerané na zistenie aktuálneho stavu formovania udržateľnej pracovnej sily a navrhnutie opatrení na jej zlepšenie. V bakalárskej práci som sa zameral predovšetkým na analýzu tých vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov, ktorými je spoločnosť schopná formovať udržateľnú pracovnú silu.
Kľúčové slová:
personálna práca, procesy riadenia ľudských zdrojov, riadenie ľudských zdrojov, udržateľná pracovná sila

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene