31. 10. 2020  15:24 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
     
     Životopis
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku TOPNAD, a.s., Topoľčany
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku TOPNAD, a.s., Topoľčany
Abstrakt:
ABSTRAKT CABAJOVÁ, Michaela: Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku TOPNAD, a.s., Topoľčany. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. -- Školiteľ: Ing. Ľubica Mrvová. -- Trnava: MtF STU, 2009, 43 s. Kľúčové slová : personálna práca, riadenie ľudí, zamestnanec, hodnotenie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov. Personálna práca (personálne riadenie, riadenie ľudských zdrojov) tvorí tú časť podnikového riadenia, ktorá je zameraná na riadenie ľudských zdrojov. V oblasti riadenia ľudí patria odmeňovanie a hodnotenie k dôležitým súčastiam. Práca sa zaoberá otázkami hodnotenia a odmeňovania zamestnancov so zreteľom na ich bližšie spracovanie a charakterizovanie. Pozornosť je venovaná obidvom diskutovaným oblastiam, nakoľko obidve sú rovnako dôležité. Problematiku hodnotenia a odmeňovania som skúmala v spoločnosti TOPNAD, a.s. Výsledky výskumu som zistila pomocou prieskumu situácie v podniku a analýzy anonymného dotazníka, ktorý bol zameraný na zistenie spokojnosti alebo nespokojnosti zamestnancov. Zistené výsledky sú zaznamenané v analýze. Na záver práce som navrhla opatrenia na riešenia zistených nedostatkov vyplývajúcich z dotazníka a možné zlepšenia v hodnotení a odmeňovaní zamestnancov v spoločnosti TOPNAD, a.s.
Kľúčové slová:
odmeňovanie zamestnancov, personálna práca, hodnotenie zamestnancov


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene