31. 10. 2020  15:16 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
          Životopis     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Kolektívna zmluva v Nemocnici, n.o., Topoľčany
Autor:
Ing. Lucia Ďurinová
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:prof. PhDr. Vasiľ Kusin, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kolektívna zmluva v Nemocnici, n.o., Topoľčany
Abstrakt:
ĎURINOVÁ, Lucia: Kolektívna zmluva v Nemocnici n.o., Topoľčany. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied.-- Školiteľ: Ing. Ľubica Mrvová.- Trnava: MtF STU, 2009. 57s. Kľúčové slová: kolektívna zmluva, kolektívne vyjednávanie, odborová organizácia, podniková kolektívna zmluva Bakalárska práca sa zaoberá kolektívnou zmluvou v podnikovom prostredí. Cieľom tejto práce je objasniť teoretické poznatky v oblasti významu a tvorby kolektívej zmluvy, následne aj analýza konkrétnej kolektívnej zmluvy v Nemocnici n.o., Topoľčany. Práca je členená do štyroch častí. Prvá časť obsahuje teoretické poznatky v oblasti procesu tvorby kolektívnej zmluvy, ako aj históriu ich vzniku a účel odborových organizácií. Druhá časť je zameraná na analýzu kolektívnej zmluvy v konkrétnom podniku. Na základe analýzy sú vypracované návrhy na zlepšenie podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve. Posledná časť je zhodnotením návrhov, ktoré môžu zlepšiť pracovné, sociálne, mzdové a iné podmienky zamestnancov.
Kľúčové slová:
odborová organizácia, podniková kolektívna zmluva, kolektívna zmluva, kolektívne vyjednávanie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene