8. 7. 2020  2:02 Ivan
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     
     
Výuka
     
     
Projekty     Publikace     Životopis
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Telemont, a.s., Bratislava
Autor:
Ing. Dušana Fialová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Mgr. Katarína Pálešová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Telemont, a.s., Bratislava
Abstrakt:FIALOVÁ Dušana: Návrh hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Telemont, a.s. Bratislava [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Školiteľ: Ing. Ľubica Mrvová, - Trnava: MtF STU, 2009. 62 s. Kľúčové slová: manažér, zamestnanci, hodnotenie, odmeňovanie. Bakalárska práca sa zaoberá spôsobom hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. Mojim cieľom bude popísať, analyzovať a zhodnotiť celý systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov ako aj zhodnotiť jeho efektívnosť a pokúsiť sa navrhnúť konkrétne zlepšenia. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky v oblasti hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. Zaoberá sa pojmami hodnotenie zamestnancov, mzda, odmeňovanie. V druhej kapitole sa budem zaoberať analýzou súčasného stavu hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Telemont, a.s.. Tretia kapitola bude zahŕňať návrh na zefektívnenie a zdokonalenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Telemont, a.s. Bratislava. Na záver práce sa pokúsim o celkové zhodnotenie opatrení na základe čoho by sa mal systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov zefektívniť.
Klíčová slova:
manažér, zamestnanci, hodnotenie, odmeňovanie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně