31. 10. 2020  14:20 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
     
Výučba     Záverečná práca     
          Životopis     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza vývoja nezamestnanosti v trnavskom regióne
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza vývoja nezamestnanosti v trnavskom regióne
Abstrakt:
Cieľom mojej práce je oboznámiť čitateľa so širokou problematikou nezamestnanosti. Vzhľadom na priestorové možnosti, nie sú všetky problémy nezamestnanosti spomenuté úplne do detailov. V prvej kapitole sú charakterizované základné pojmy, prierez históriou a vývojom nezamestnanosti v SR, jej dôsledky a východiská. Uvádzam aj pôsobenie nezamestnanosti na rôzne vekové skupiny, jej vplyv na psychiku jedinca, možnosti rekvalifikačného vzdelávania a možnosti poradenstva pre nezamestnaných. V druhej kapitole som urobila analýzu vývoja nezamestnanosti v Trnavskom regióne. Stanovila som si dva ciele a 6 hypotéz. Analyzovala som stav nezamestnanosti v decembri 2007 a decembri 2008. V tretej kapitole som na základe vyhodnotenia analýzy stanovila možné návrhy riešení nezamestnanosti v Trnavskom regióne. V štvrtej kapitole som tieto opatrenia zhodnotila z hľadiska ich úspešnosti.
Kľúčové slová:nezamestnaní, dlhodobá nezamestnanosť, analýza, nezamestnanosť, opatrenia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene