31. 10. 2020  15:03 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

                    
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh systému výberu, a prijímania zamestnancov v podniku
Autor:
Ing. Ľubomíra Kereková
Pracovisko:
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce:
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
Ing. Ľubomír Patráš
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh systému výberu, a prijímania zamestnancov v podniku
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bol návrh systému výberu, a prijímania zamestnancov v podniku Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.. Uskutočnili sme analýzu výberu, a prijímania zamestnancov na základe pozorovania a riadeného rozhovoru s pracovníkom personálneho oddelenia. V spomínanom podniku sme vykonali výskum a analýzu získaných kvantitatívnych a kvalitatívnych výsledkov, na základe ktorých sme navrhli závery a odporúčania na zlepšenie systému výberu, a prijímania zamestnancov v podniku.
Kľúčové slová:kvantitatívna analýza výsledkov, systém výberu, a prijímania zamestnancov, kvalitatívna analýza výsledkov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
podnik si neželá prácu zverejňovať.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene