31. 10. 2020  15:34 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     Životopis
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku
Autor:
Pracovisko:
Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ľubomír Patráš
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku
Abstrakt:
KOVÁCS, Pavel: Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku [Bakalárska práca], Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Ľubica Mrvová PhD., 2011, počet strán 56. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť zmeny na zlepšenie podmienok zamestnancov v kolektívnej zmluve. Bakalárska práca je rozdelená na päť kapitol. Prvá kapitola predstavuje teoretickú časť, vypracovanú na základe dosiahnutých študijných vedomostí a dostupnej literatúry, zameranú na súčasný stav kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv. Pilierom ďalšej časti je analýza kolektívnej zmluvy a kolektívneho vyjednávania v podniku Levické mliekárne, a. s.. Tretia kapitola je zameraná na výskum v podniku Levické mliekárne, a. s., stanovenie výskumných problémov, hypotéz a voľbu vhodnej výskumnej metódy. V nasledujúcej kapitole vyhodnocujeme výsledky výskumu, na základe ktorých v záverečnej kapitole navrhujeme opatrenia na zlepšenie podmienok zamestnancov v kolektívnej zmluve.
Kľúčové slová:
sociálny štát, sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, kolektívna zmluva, tripartita, bipartita, sociálny zmier, odbory, zamestnanecké výhody

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene