31. 10. 2020  15:39 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

          Výučba     Záverečná práca
     
     
     
Životopis     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh na zlepšenie rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov
Autor:
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
Mgr. Dušan Fedič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh na zlepšenie rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov
Abstrakt:
Práca je zameraná na analýzu rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.. Medzi významné úlohy personálnej práce patria efektívne rozmiestňovanie a optimálne nastavovanie adaptačného procesu predovšetkým pre novoprijatých zamestnancov, zvyšovanie ich spokojnosti a tým znižovanie ich odchodu z podniku. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sa zaoberáme problematikou rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov z pohľadu teórie. Charakterizujeme hlavné pojmy, popisujeme spôsoby rozmiestňovania a adaptácie ako aj ich miesto v personálnej práci. Druhá kapitola zahŕňa analýzu súčasného stavu rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov v podniku. V tretej kapitole sa venujeme výskumnej metóde a kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze dosiahnutých výsledkov v podniku. V poslednej kapitole sa zaoberáme návrhmi riešenia rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a. s..
Kľúčové slová:
rozmiestňovanie, adaptácia, novoprijatý zamestnanec, podzemie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene