8. 7. 2020  2:38 Ivan
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent
     
     
Závěrečná práce
     
     
     Životopis
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Dejiny súkromnej strednej umeleckej školy
Autor:
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Dejiny súkromnej strednej umeleckej školy
Abstrakt:
Bc. Miroslava Hlaváčová: Vývoj odborného školstva na Slovensku /Dejiny súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši - Hámroch /. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. Ústav inžinierskej pedagogiky humanitných vied STU v Bratislave, 2011. Práca sa venuje vývoju stredného odborného školstva na Slovensku. V prvej časti opisuje jeho vývoj od jeho začiatkov až po súčasnosť. V druhej časti pozornosť je venovaná histórii Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši - Hámroch od jej založenia až po súčasnosť. V práci je popisovaný jej vývoj a dnešná podoba školz z hľadiska spoločenských zmien, pedagogických procesov a zamerania školy. V ďalších dvoch kapitolách sa práca zameriava na význam a prínos odbornej školy v Hodruši -- Hámroch na región a vyplývajúce odporúčania pre pedagogickú prax.
Klíčová slova:história, učňovské školy, stredné odborné školstvo na Slovensku

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně