24. 10. 2020  17:04 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

Kontakty          
     
Záverečná práca
     
Projekty               
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Environmentálna výchova a princípy humanizácie na školách technického typu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Environmentálna výchova a princípy humanizácie na školách technického typu
Abstrakt:
Šedivá, Jarmila: Environmentálna výchova a princípy humanizácie na školách technického typu. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Katedra inžinierskej pedagogiky; Školiteľ: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. STU MTF Trnava 2012. 71 strán. Diplomová práca sa zaoberá problematikou humanizácie vzdelávania a environmentálnej výchovy na strednej odbornej škole. Popisuje teoretické poznatky, uvádza krátky pohľad do histórie, analyzuje súčasný stav environmentálnej výchovy v strednej odbornej škole. Skúma úroveň vedomostí žiakov, ich záujem o ochranu životného prostredia a mieru environmentálneho uvedomenia žiakov. Na základe výsledkov získaných dotazníkovou metódou navrhuje opatrenia a odporúčania pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v humanizácii vzdelávania a environmentálnej výchovy v strednej odbornej škole.
Kľúčové slová:
humanizácia, environmentálna výchova, životné prostredie, učiteľ, žiak, stredná odborná škola

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene