15. 7. 2020  11:46 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

     Absolvent
     
Výuka          
     
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Vašková, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá návrhom opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o. Hlavným cieľom je na základe analýzy podnikovej kultúry v podniku, navrhnúť jednotlivé opatrenia na jej zlepšenie. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou, typológiou, diagnostikou a procesom zlepšovania podnikovej kultúry v teoretickej rovine. Druhá kapitola obsahuje analýzu súčasnej podnikovej kultúry v podniku na základe dotazníkového prieskumu. V tretej kapitole sú uvedené jednotlivé navrhované opatrenia na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku, ktorých stanovenie bolo hlavným cieľom práce. V záverečnej, štvrtej kapitole sú uvedené prínosy jednotlivých navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:
podniková kultúra, typológia podnikovej kultúry, analýza podnikovej kultúry, zlepšenie podnikovej kultúry

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně