31. 10. 2020  14:48 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Absolvent          
     
     
     
Životopis     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o.
Autor:
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Ľubica Vašková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá návrhom opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o. Hlavným cieľom je na základe analýzy podnikovej kultúry v podniku, navrhnúť jednotlivé opatrenia na jej zlepšenie. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou, typológiou, diagnostikou a procesom zlepšovania podnikovej kultúry v teoretickej rovine. Druhá kapitola obsahuje analýzu súčasnej podnikovej kultúry v podniku na základe dotazníkového prieskumu. V tretej kapitole sú uvedené jednotlivé navrhované opatrenia na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku, ktorých stanovenie bolo hlavným cieľom práce. V záverečnej, štvrtej kapitole sú uvedené prínosy jednotlivých navrhovaných opatrení.
Kľúčové slová:
podniková kultúra, typológia podnikovej kultúry, analýza podnikovej kultúry, zlepšenie podnikovej kultúry

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene