31. 10. 2020  15:31 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
     
Záverečná práca
     
          
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh komplexného tréningového programu vzdelávania zamestnancov v podniku FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r.o.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Návrh komplexného tréningového programu vzdelávania zamestnancov v podniku FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r.o.
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť komplexný tréningový program vzdelávania zamestnancov v podniku Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá, teoretická kapitola, sa zaoberá teoretickými východiskami a základnými pojmami vzdelávania zamestnancov. Druhá kapitola analyzuje súčasný stav programu vzdelávania zamestnancov v podniku Foxconn Slovakia, spol. s r.o. V tretej kapitole je vypracovaný návrh komplexného tréningového programu vzdelávania zamestnancov v podniku Foxconn Slovakia spol. s r.o. Posledná, štvrtá kapitola zhodnocuje navrhované opatrenia. Výsledky a význam práce spočíva v navrhnutí, respektíve zdokonalení systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Foxconn Slovakia spol. s r.o. a na základe navrhovaných opatrení, vytvorení komplexného tréningového programu.
Kľúčové slová:
vzdelávanie, tréning, zamestnanci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene