31. 10. 2020  15:26 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
     
     
Záverečná práca
     
     
     
Životopis     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o.
Abstrakt:Miesto vypracovania: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality Predmetom diplomovej práce je ukázať, že zamestnanci a ich vedomosti a skúsenosti sú živým kapitálom spoločnosti a tá by sa mala zamerať na ich rozvoj a zveľaďovanie. Teoretická časť diplomovej práce sa venuje vysvetleniu metód vzdelávania zamestnancov a jednotlivých teórií vzdelávania. Praktická časť je venovaná analýze vzdelávania a rozvoja v Spoločnosti Kováč s.r.o. a následne návrhom a odporúčaniam, ktoré by mali pomôcť Spoločnosti Kováč, s.r.o. k celkovému zefektívneniu výrobného procesu.
Kľúčové slová:
vzdelávanie, rozvoj, vzdelávanie zamestnancov, rozvoj zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene