31. 10. 2020  15:06 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

Kontakty          Výučba     Záverečná práca
     
     
          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku First Montana Technology s.r.o.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku First Montana Technology s.r.o.
Abstrakt:
Predmetom Bakalárskej práce je navrhnutie opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku First Montana Technology s.r.o. Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná na vymedzenie základných pojmov, týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov. Väčšia časť je však venovaná vzdelávaniu zamestnancov a takisto cieľom vzdelávania a jednotlivým metódam vzdelávania. Analytická časť bakalárskej práce bola vytvorená na základe dotazníkového výskumu, ktorý bol realizovaný v spoločnosti First Montana Technology s.r.o. V tejto časti je obsiahnutá aj stručná charakteristika spoločnosti, analýza súčasného stavu, týkajúca sa vzdelávania zamestnancov, ktorá slúži na vytvorenie riešení zlepšenia systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti First Monatana Technology s.r.o.
Kľúčové slová:vzdelávanie zamestnancov, riadenie ľudských zdrojov, metódy vzdelávania, systematické vzdelávanie, koučing, sebavzdelávanie zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene