15. 7. 2020  10:24 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
Absolvent     Výuka
     
Závěrečná práce     
     Publikace
     
Životopis     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v priemyselnom podniku
Autor:
Ing. Simona Fischerová
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v priemyselnom podniku
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v priemyselnom podniku Seisa Europe, s.r.o. V teoretickej časti sú zhrnuté pojmy z oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálny manažment, náborové aktivity, získavanie zamestnancov, výber a prijímanie zamestnancov. Cieľom analytickej časti je charakteristika podniku a podrobne sú rozobraté metódy získavania, výberu a prijímania zamestnancov v spoločnosti Seisa Europe, s.r.o. V analytickej časti sa ďalej nachádza vyhodnotenie dotazníka a návrhy opatrení na zlepšenie výberu a prijímania zamestnancov v podniku.
Klíčová slova:
výber a prijímanie zamestnancov, získavanie zamestnancov, metódy výberu a prijímania zamestnancov, ľudské zdroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně