31. 10. 2020  15:38 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
Absolvent     Výučba     
     
     Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZF SLOVAKIA, a.s.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZF SLOVAKIA, a.s.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie návrhov opatrení na zlepšenie systému hodnotenia v podniku ZF SLOVAKIA, a. s. Práca je členená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sú zaoberá teoretickými poznatkami hodnotenia. Druhá kapitola sa venuje analýze systému hodnotenia v podniku a vyhodnoteniu dotazníkov. V tretej kapitole sú odporúčané návrhy opatrenia na zlepšenie systému hodnotenia v podniku, ktoré sú jednoducho aplikovateľné do súčasného systému hodnotenia. Posledná kapitola sa zaoberá zhodnotením navrhovaných opatrení pre zamestnancov a prínosmi pre podnik.
Kľúčové slová:
systém hodnotenia zamestnancov, metódy hodnotenia, kritériá hodnotenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene