27. 10. 2020  16:31 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
     
     Závěrečná práce     
Projekty
                    

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
2
J. Šujanová
SOP Ľudské zdroje
riešiteľ01.10.2013
30.11.2015
3
 Implementácia inovatívnych metód výučby a MM príručky pre oblasť rozhodovania a uplatňovania analytických metód vo výučbe vybraných predmetov priemyselného inžinierstvaH. Hrablik ChovanováKEGA
spoluriešiteľ
01.01.202131.12.2023
4
KEGAspoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
5
 Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobeAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201630.06.2020
6
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
7
 Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu_2D. Baran
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2016
8
 "Návrh postupu tvorby optimálneho energetického mixu podniku v intenciách stratégie EU 2020"J. Sablik
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
9
 Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SRM. JemalaVEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
10
 Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SRM. Jemala
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.2016
30.06.2020
11
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
12 Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU TrnavaP. SakálKEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
13 Zvýšenie výkonnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom modelu kreatívneho manažérstva kvalityR. NovákováVEGA
spoluriešiteľ
01.01.201931.12.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně