25. 10. 2020  2:20 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Absolvent
     
Výučba     
     
     
Publikácie
     
Životopis     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠATUROVÁ, A. -- MRVOVÁ, Ľ. Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku PONGRATZ s.r.o. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku PONGRATZ s.r.o
Anglický názov:
Shaping a sustainable workforce through selected human resource management processes in an industrial enterprise PONGRATZ, p. r.
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adaptation plan, ľudské zdroje, adaptation process, mentor, riadenie, human resources, hodnotiaci rozhovor, recruitment and selection of employees, získavanie a výber zamestnancov, adaptačný proces, adaptačný plán, evaluation interview, management
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Šaturová
Posledná zmena:
04.07.2020 22:22 (Import dát z knižnice)