25. 10. 2020  1:06 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
Životopis     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PATKA, M. -- MRVOVÁ, Ľ. Návrh na zlepšenie formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Návrh na zlepšenie formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Anglický názov: Proposal to improve the formation of a sustainable workforce through selected human resource management processes in the company Schaeffler Skalica, Ltd.
Český názov:
Autor:
Bc. Michal Patka
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: human resources management, udržateľná pracovná sila, riadenie ľudských zdrojov, sustainable workforce, procesy riadenia ľudských zdrojov, human resources management processes, personálna práca, personnel work
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Patka
Posledná zmena:
18.07.2020 22:22 (Import dát z knižnice)