Oct 28, 2020   1:52 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identification number: 1484
University e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

     
Graduate          
Final thesis
     
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Proposal of methodology for assessment of the economic efficiency of environmental investment in the operation of EMS in small and medium enterprises in Slovak republic
Written by (author):
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v MSP SR
Summary:Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v malých a stredných podnikoch. Vychádza z domácich a zahraničných teoretických poznatkov. Analyzuje súčasný stav hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií rámci fungovania EMS v podnikovej praxi na Slovensku. Analyzuje metódu CBA, ktorá nastoľuje východiská pre návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícii v rámci fungovania EMS v malých a stredných podnikoch SR. Táto doktorandská dizertačná práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)". Interné číslo projektu: 1K19.
Key words:
Softvérový program CBA 1.1, životné prostredie, metóda CBA, ekonomická efektívnosť, environmentálny manažérsky systém, investícia, environmentálna investícia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited