24. 10. 2020  0:47 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikační číslo: 1484
Univerzitní e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 

     Absolvent
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v MSP SR
Autor:
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v MSP SR
Abstrakt:
Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v malých a stredných podnikoch. Vychádza z domácich a zahraničných teoretických poznatkov. Analyzuje súčasný stav hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií rámci fungovania EMS v podnikovej praxi na Slovensku. Analyzuje metódu CBA, ktorá nastoľuje východiská pre návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícii v rámci fungovania EMS v malých a stredných podnikoch SR. Táto doktorandská dizertačná práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)". Interné číslo projektu: 1K19.
Klíčová slova:
Softvérový program CBA 1.1, životné prostredie, metóda CBA, ekonomická efektívnosť, environmentálny manažérsky systém, investícia, environmentálna investícia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně