21. 9. 2020  8:44 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
Absolvent     
     
Záverečná práca
     
     
     
Životopis
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v MSP SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v MSP SR
Abstrakt:Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v malých a stredných podnikoch. Vychádza z domácich a zahraničných teoretických poznatkov. Analyzuje súčasný stav hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií rámci fungovania EMS v podnikovej praxi na Slovensku. Analyzuje metódu CBA, ktorá nastoľuje východiská pre návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícii v rámci fungovania EMS v malých a stredných podnikoch SR. Táto doktorandská dizertačná práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)". Interné číslo projektu: 1K19.
Kľúčové slová:Softvérový program CBA 1.1, životné prostredie, metóda CBA, ekonomická efektívnosť, environmentálny manažérsky systém, investícia, environmentálna investícia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene