Jan 19, 2020   4:57 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: marta.kucerova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Baďura
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
June 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bachratá
Aplikácia korelačnej analýzy pri zlepšovaní procesu výroby torzného tlmiča
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Baňáková
Návrh metodického postupu pre zisťovanie spôsobilosti meradiel
June 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Baráni
Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesu lakovania
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Bausová
Návrh aplikácie metód na sledovanie spôsobilosti procesu lisovania v PCA Slovakia, s.r.o. Trnava
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Bendiková
Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní procesu zvárania vymeniteľných batérií
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Beňová
Návrh uplatnenia štatistických metód v systéme manažérstva kvality vo firme Hammerbacher SK, a.s. Pukanec
May 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Besedová
Návrh aplikácie štatistických metód manažérstva kvality vo Vegum, a.s. Dolné Vestenice
December 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rebeka Bielovičová
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Branson Ultrasonics, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Bínovská
Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní procesov
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Blesáková
Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní dielcov karosérie
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Bobáková
Aplikácia metódy DOE pri zlepšovaní procesu výroby puzdra bŕzd
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Bojdová
Aplikácia metód zisťovania spôsobilosti výrobného procesu vo VUSAPL, a.s. Nitra
December 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Branišová
Uplatňovanie foriem zlepšovania v manažérstve kvality v priemyselnom podniku
June 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Březovský
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Caová
Zlepšenie procesu výroby lisovacích nástrojov uplatnením metodiky Six Sigma
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Čermanová
Aplikácia metódy DOE pri nastavovaní parametrov ultrazvukovej zváračky Branson X2000
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Červený
Prieskum uplatňovania metód štatistického riadenia procesov vo vybraných organizáciách
June 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Čičmanec
Prieskum využívania štatistických metód pri zlepšovaní procesov vo vybraných organizáciách
June 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Dingová
Aplikácia metód na posúdenie spôsobilosti procesu pri operácii sekania v Chirane T.Injecta, a.s. Stará Turá
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Dudžíková
Uplatňovanie metód merania, monitorovania a zlepšovania procesov v podnikovej praxi
June 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Ďurečková
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Fabuš
The Elimination of wastage in MATADOR Industries, a.s. the application of tools and methods of industrial engineering Elimination of waste in MATADOR Industries, a.s. using tools and methods of industrial engineering
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Fašková
Aplikácia systému manažérstva kvality v organizáciách poskytujúcich špecifické služby
June 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janko Ferik
Zlepšenie sledovania spôsobilosti procesu predúpravy plechov v Protherm Production, s.r.o. Skalica
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Filipová
Návrh na zlepšenie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami novelizovaných noriem ISO 9001:2015
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Florek
The application of the basic quality management tools in the analysis of non-conforming products
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Fojtlín
Návrh aplikácie metód na sledovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania v INA Skalica, s.r.o.
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Gabrišová
Zlepšovanie systému manažérstva kvality v podniku
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Gajdošová
Zlepšovanie procesov metódou štíhlej výroby v Kongsberg Automotive, s.r.o. Vráble
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Gastgebová
Revízia ukazovateľov merania a monitorovania ako súčasť zvýšenia výkonnosti procesov
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Gjablová
Zisťovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Halenárová
Návrh na uplatnenie štatistického preberania pri vstupnej kontrole v Chirane T.Injecta, a.s. Stará Turá
May 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hanes
Zisťovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania
June 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Hargašová
Návrh aplikácie štatistickej regulácie v podniku TECHKLIMA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
May 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hédervári
Návrh uplatnenia štatistických metód pri výrobe dosiek plošných spojov v NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Tomáš Hédervári
Návrh uplatnenia štatistických metód pri výrobe dosiek plošných spojov v NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
May 2009Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hlinka
Analýza zabezpečovania kvality vo výrobnom procese firmy GeWiS Slovakia, s.r.o.
August 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Ivan Homola
Návrh na zlepšenie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami novelizovaných noriem ISO 9001:2015
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Hôrková
Improving the production process of cylinder VS90
April 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hôrková
Uplatňovanie metód a nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Horňáková, PhD.
Uplatnenie metódy DOE v Johnson Controls Trenčín, s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Hrčka
Návrh uplatnenia analýzy systému merania pri posudzovaní spôsobilosti meracieho automatu D 120
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Hrnčárová
Improvement of the manufacturing process on the Assembly line WITTE
April 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žaneta Hrnčárová
Proces vývoja nových výrobkov v spoločnosti Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom
May 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hujsiová
Uplatnenie nástrojov a metód manažérstva kvality v ZF SACHS Slovakia, a.s.
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hyža
Aplikácia metódy DOE pri určovaní optimálnych parametrov práškovacej linky
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Chovanová
Aplikácia štatistických metód pri zlepšovaní kvality produktov v HEINEKEN SLOVENSKO, a.s. Hurbanovo
December 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Chudá
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, organizačná zložka Slovensko
May 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Chudá
Návrh racionalizácie riadenia zásob na montáži v PCA Slovakia, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Izakovičová
Aplikácia metódy Six sigma pri zlepšovaní procesu brúsenia pri výrobe úplného čerpadla
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Jakubcová
Analyzing Customer Claims by Applying Quality Management Tools and Methods
May 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Jánošová
Monitorovanie spokojnosti zákazníkov a jej význam v manažérstve kvality
June 2007Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Jassušová
Uplatňovanie štatistických metód v manažérstve kvality
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Kabelíková
Zlepšenie kvality procesu výroby palivového čerpadla model MQB A0 uplatnením metodiky Six Sigma
May 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kadlečík
Využitie štatistických metód pri plánovaní zmien vo výrobnom procese
May 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Kalusová
Návrh monitorovania spokojnosti zamestnancov v spoločnosti GLEISTEIN SLOVAKIA, s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Karabová
Aplikácia metód posudzovania spôsobilosti procesu pri zváraní výfuku vo Faurécii Slovakia, s.r.o. Trnava
May 2009Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kardoš
Návrh uplatnenia nástrojov a metód zlepšovania kvality v ZIPP, s.r.o. Bratislava
May 2007Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Klenovsky
Verbesserung des Produktionsprozesses am Fließband für Autositze
April 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Krajčovič
Aplikácia metódy DOE pri zlepšovaní kvality produktov
May 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Krajčovičová
Aplikácia štatistických metód pri zlepšovaní procesov
May 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Králiková
Návrh na zlepšenie procesu monitorovania spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Kubala
Návrh opatrení pre uplatnenie štatistického preberania v spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Kuba
Kvantitatívna analýza reklamácií ako súčasť spätnej logistiky v INA SKALICA spol. s r.o.
May 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Kudlová
Analysis of the supplier claims using basic tools of quality management
May 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kuracina
Prieskum uplatňovania metód merania a monitorovania procesov vo vybraných organizáciách
June 2008Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Kusovský
Uplatňovanie zásady neustáleho zlepšovania v priemyselnom podniku
June 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Lašutová
Prieskum uplatňovania metód monitorovania a merania spokojnosti zákazníkov v organizáciách poskytujúcich služby
June 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Lešnof
Uplatnenie základných nástrojov pri zlepšovaní kvality produktov v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Lipovský
Návrh opatrení na zlepšenie kvality palubovej dosky automobilu
May 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Lišaník
Application of statistical process control in the production of the rear-view mirror
May 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Mancová
Zisťovanie spôsobilosti procesu lisovania pri výrobe podblatníka pre automobil ŠKODA YETI
May 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mareček-Kolibiský
Analyzovanie nezhodných produktov uplatnením základných nástrojov manažérstva kvality
May 2017Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mareček-Kolibiský
Improvement of the calibration process by applying the methodology of Six Sigma
April 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Mareček-Kolibiský
Návrh mechanizmu voľby metód PI pre zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov priemyselných podnikov
May 2023Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Marton, PhD.
Aplikácia metódy DOE pri procese lisovania hriadeľov vo firme TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o.
May 2008Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Maslaňák
Zisťovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania
June 2007Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Maslíková
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
May 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karin Matulová
The application of Six Sigma methodology in industrial enterprise
May 2020Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Matúš
Zlepšenie kvality strešného panoramatického okna využitím metód a nástrojov manažérstva kvality
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimíra Micháliková
Uplatňovanie nástrojov a metód štatistického riadenia procesov
June 2007Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Mikulincová
Návrh monitorovania spokojnosti zamestnancov v Spoločnosti Kováč s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Mikuš
Zlepšenie procesu zvárania využitím nástrojov a metód manažérstva kvality
May 2015Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Mokrohajská
Improve the control of the production process in the PRODUCTION PROTHERO s.r.o. by the application A3 report
April 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aksana Moravcová
Sledovanie spôsobilosti strojov a procesov dodržať stanovené požiadavky
June 2009Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomíra Mrvová
Návrh a aplikácia štatistického preberania v priemyselnom podniku
May 2012Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomíra Mrvová
Prieskum uplatňovania štatistických metód pri zlepšovaní procesov v podnikovej praxi
June 2009Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Murgáč
Návrh metodického postupu pre zisťovanie spôsobilosti výrobného procesu
June 2008Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Murgáč
Návrh na zlepšenie spôsobilosti meradla na meranie hĺbky zárezu v EMBRACO Slovakia, s.r.o.
May 2010Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Murin
Verbesserung der Qualität von Isoliergläsern mit industrietechnischen Methoden
April 2018Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Nemcová
Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesov
May 2013Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Nemec
Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesov
May 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žofia Nezbedová
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov vo vybranom podniku
May 2014Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Petrovičová
Aplikácia metódy DOE na stanovenie optimálnych úrovní vstupných faktorov
May 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Pikusová
Optimalizácia procesu zabezpečenia spätnej sledovateľnosti výrobkov
May 2013Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Pitoňák
Prieskum uplatňovania štatistickej regulácie v podnikovej praxi
June 2010Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Poizlová
Prieskum využívania štatistických metód pri zlepšovaní procesov vo vybraných organizáciách
June 2009Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Potkány
Návrh aplikácie metódy sebahodnotenia v systéme manažérstva kvality v Železiarňach Podbrezová, a.s.
May 2007Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Prítrská
Aplikácia metódy Global 8D pri riešení problému so sedačkami do auta
May 2014Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Prítrská
Uplatňovanie základných nástrojov manažérstva kvality v priemyselnom podniku
June 2012Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Provazník
Monitoring employee satisfaction in the company of NES Nova Dubnica s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Remová
Návrh na zlepšenie procesu výroby obalového skla
May 2016Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Rusnáková
Aplikácia štatistických metód na určovanie kvality produktov v RONA Trading, a.s. Lednické Rovne
May 2009Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mariana Rusnáková
Využitie štatistických metód pri zlepšovaní procesov
June 2007Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Sabolová
Improvement of the production process the signal mechanism handles
May 2018Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Sekulová
Monitoring employee satisfaction in industrial enterprise
May 2019Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Sobotová
Uplatnenie štatistických metód pri výrobe dvojhmotnostného zotrvačníka v ZF SACHS Slovakia, a.s.
May 2009Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Spodniaková
Aplikácia štatistických metód a nástrojov pri zlepšovaní procesov
May 2013Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Stachová
Návrh aplikácie niektorých základných nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti Hansol Technics Europe s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milada Sviteková
Návrh na zlepšenie merania a monitorovania spokojnosti zákazníkov vo vybranej spoločnosti
May 2012Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milada Sviteková
Prieskum uplatňovania foriem zlepšovania v manažérstve kvality v podnikovej praxi
June 2010Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alžbeta Szalayová
Prieskum uplatňovania metód monitorovania spokojnosti zákazníkov v manažérstve kvality
June 2008Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Šefčovič
Návrh opatrení na zlepšenie aplikácie metód zisťovania spôsobilosti strojov a procesov vo vybranom podniku
June 2010Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Škrabák
Využitie nástrojov a metód zlepšovania kvality pri výrobe membránovej spojky
May 2007Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Štegman
Analysis of the auditing process at ZF Slovakia, a.s. Trnava
May 2018Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Švantnerová
Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese v priemyselnom podniku
June 2012Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Takáčová
Klasifikácia a znižovanie rizík vo vybranom procese návrhu a vývoja
May 2017Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Tužinská
Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesov v priemyselnom podniku
May 2012Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Božena Tvardošová
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov vo VVED, s.r.o. Domaniža
December 2008Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Vaisová
Návrh aplikácie metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality v prevádzke ťaháreň 1
May 2011Displaying the final thesis
122.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vojtech Valášik
Zníženie podielu šrotu pri výrobe brzdového segmentu využitím nástrojov a metód manažérstva kvality v Miba Steeltec s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrian Vavák
Prieskum uplatňovania metód monitorovania a merania spokojnosti zákazníkov vo výrobných organizáciách
June 2010Displaying the final thesis
124.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Lenka Virágová
Analýza využívania základných nástrojov manažérstva kvality vo firme Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Lozorno
June 2011Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Vlachovič
Zlepšovanie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
May 2014Displaying the final thesis
126.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucia Zúberová
Zisžovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania
May 2013Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Žigrayová
Uplatňovanie nástrojov a metód manažérstva kvality v ŽOS Trnava, a.s.
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress