20. 11. 2019  13:03 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Identifikačné číslo: 1489
Univerzitný e-mail: marta.kucerova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Baďura
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Bachratá
Aplikácia korelačnej analýzy pri zlepšovaní procesu výroby torzného tlmiča
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Baňáková
Návrh metodického postupu pre zisťovanie spôsobilosti meradiel
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Baráni
Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesu lakovania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Bausová
Návrh aplikácie metód na sledovanie spôsobilosti procesu lisovania v PCA Slovakia, s.r.o. Trnava
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Bendiková
Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní procesu zvárania vymeniteľných batérií
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Beňová
Návrh uplatnenia štatistických metód v systéme manažérstva kvality vo firme Hammerbacher SK, a.s. Pukanec
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Besedová
Návrh aplikácie štatistických metód manažérstva kvality vo Vegum, a.s. Dolné Vestenice
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rebeka Bielovičová
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Branson Ultrasonics, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Bínovská
Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Blesáková
Aplikácia metodiky Lean Six Sigma pri zlepšovaní dielcov karosérie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Bobáková
Aplikácia metódy DOE pri zlepšovaní procesu výroby puzdra bŕzd
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľudmila Bojdová
Aplikácia metód zisťovania spôsobilosti výrobného procesu vo VUSAPL, a.s. Nitra
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Branišová
Uplatňovanie foriem zlepšovania v manažérstve kvality v priemyselnom podniku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Březovský
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Caová
Zlepšenie procesu výroby lisovacích nástrojov uplatnením metodiky Six Sigma
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Čermanová
Aplikácia metódy DOE pri nastavovaní parametrov ultrazvukovej zváračky Branson X2000
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Červený
Prieskum uplatňovania metód štatistického riadenia procesov vo vybraných organizáciách
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viliam Čičmanec
Prieskum využívania štatistických metód pri zlepšovaní procesov vo vybraných organizáciách
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Dingová
Aplikácia metód na posúdenie spôsobilosti procesu pri operácii sekania v Chirane T.Injecta, a.s. Stará Turá
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Dudžíková
Uplatňovanie metód merania, monitorovania a zlepšovania procesov v podnikovej praxi
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Ďurečková
Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Fabuš
Eliminácia plytvania v MATADOR Industries, a.s. uplatnením metód a nástrojov priemyselného inžinierstva
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Fašková
Aplikácia systému manažérstva kvality v organizáciách poskytujúcich špecifické služby
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Janko Ferik
Zlepšenie sledovania spôsobilosti procesu predúpravy plechov v Protherm Production, s.r.o. Skalica
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Filipová
Návrh na zlepšenie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami novelizovaných noriem ISO 9001:2015
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Florek
Aplikácia základných nástrojov manažérstva kvality pri analýze nezhodných produktov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Fojtlín
Návrh aplikácie metód na sledovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania v INA Skalica, s.r.o.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Gabrišová
Zlepšovanie systému manažérstva kvality v podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Gajdošová
Zlepšovanie procesov metódou štíhlej výroby v Kongsberg Automotive, s.r.o. Vráble
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Gastgebová
Revízia ukazovateľov merania a monitorovania ako súčasť zvýšenia výkonnosti procesov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Gjablová
Zisťovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Halenárová
Návrh na uplatnenie štatistického preberania pri vstupnej kontrole v Chirane T.Injecta, a.s. Stará Turá
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Hanes
Zisťovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Hargašová
Návrh aplikácie štatistickej regulácie v podniku TECHKLIMA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hédervári
Návrh uplatnenia štatistických metód pri výrobe dosiek plošných spojov v NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Tomáš Hédervári
Návrh uplatnenia štatistických metód pri výrobe dosiek plošných spojov v NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Hlinka
Analýza zabezpečovania kvality vo výrobnom procese firmy GeWiS Slovakia, s.r.o.
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Ivan Homola
Návrh na zlepšenie systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami novelizovaných noriem ISO 9001:2015
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Hôrková
Uplatňovanie metód a nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Hôrková
Zlepšenie procesu výroby valca VS90
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Horňáková, PhD.
Uplatnenie metódy DOE v Johnson Controls Trenčín, s.r.o.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Hrčka
Návrh uplatnenia analýzy systému merania pri posudzovaní spôsobilosti meracieho automatu D 120
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Žaneta Hrnčárová
Proces vývoja nových výrobkov v spoločnosti Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Žaneta Hrnčárová
Zlepšenie výrobného procesu na montážnej linke WITTE
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hujsiová
Uplatnenie nástrojov a metód manažérstva kvality v ZF SACHS Slovakia, a.s.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Hyža
Aplikácia metódy DOE pri určovaní optimálnych parametrov práškovacej linky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Chovanová
Aplikácia štatistických metód pri zlepšovaní kvality produktov v HEINEKEN SLOVENSKO, a.s. Hurbanovo
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Chudá
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, organizačná zložka Slovensko
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Chudá
Návrh racionalizácie riadenia zásob na montáži v PCA Slovakia, s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Izakovičová
Aplikácia metódy Six sigma pri zlepšovaní procesu brúsenia pri výrobe úplného čerpadla
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Jakubcová
Analýza zákazníckych reklamácií uplatnením nástrojov a metód manažérstva kvality
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Jánošová
Monitorovanie spokojnosti zákazníkov a jej význam v manažérstve kvality
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Jassušová
Uplatňovanie štatistických metód v manažérstve kvality
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Kabelíková
Zlepšenie kvality procesu výroby palivového čerpadla model MQB A0 uplatnením metodiky Six Sigma
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Kadlečík
Využitie štatistických metód pri plánovaní zmien vo výrobnom procese
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Kalusová
Návrh monitorovania spokojnosti zamestnancov v spoločnosti GLEISTEIN SLOVAKIA, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Karabová
Aplikácia metód posudzovania spôsobilosti procesu pri zváraní výfuku vo Faurécii Slovakia, s.r.o. Trnava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kardoš
Návrh uplatnenia nástrojov a metód zlepšovania kvality v ZIPP, s.r.o. Bratislava
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michal Klenovsky
Zlepšenie výrobného procesu na montážnej linke pre operadlá sedačiek do áut
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Krajčovič
Aplikácia metódy DOE pri zlepšovaní kvality produktov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Magdaléna Krajčovičová
Aplikácia štatistických metód pri zlepšovaní procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Králiková
Návrh na zlepšenie procesu monitorovania spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Kubala
Návrh opatrení pre uplatnenie štatistického preberania v spoločnosti STREIT TRNAVA s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Kuba
Kvantitatívna analýza reklamácií ako súčasť spätnej logistiky v INA SKALICA spol. s r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tatiana Kudlová
Analýza dodávateľských reklamácií využitím základných nástrojov manažérstva kvality
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kuracina
Prieskum uplatňovania metód merania a monitorovania procesov vo vybraných organizáciách
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Kusovský
Uplatňovanie zásady neustáleho zlepšovania v priemyselnom podniku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Lašutová
Prieskum uplatňovania metód monitorovania a merania spokojnosti zákazníkov v organizáciách poskytujúcich služby
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Lešnof
Uplatnenie základných nástrojov pri zlepšovaní kvality produktov v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Lipovský
Návrh opatrení na zlepšenie kvality palubovej dosky automobilu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Lišaník
Aplikácia štatistickej regulácie v procese výroby spätného zrkadla
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Mancová
Zisťovanie spôsobilosti procesu lisovania pri výrobe podblatníka pre automobil ŠKODA YETI
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Mareček-Kolibiský
Analyzovanie nezhodných produktov uplatnením základných nástrojov manažérstva kvality
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Mareček-Kolibiský
Návrh mechanizmu voľby metód PI pre zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov priemyselných podnikov
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Mareček-Kolibiský
Zlepšenie procesu kalibrácie uplatnením metodiky Six Sigma
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Marton, PhD.
Aplikácia metódy DOE pri procese lisovania hriadeľov vo firme TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Maslaňák
Zisťovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Maslíková
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Matúš
Zlepšenie kvality strešného panoramatického okna využitím metód a nástrojov manažérstva kvality
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimíra Micháliková
Uplatňovanie nástrojov a metód štatistického riadenia procesov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Mikulincová
Návrh monitorovania spokojnosti zamestnancov v Spoločnosti Kováč s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Mikuš
Zlepšenie procesu zvárania využitím nástrojov a metód manažérstva kvality
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Mokrohajská
Zlepšenie kontroly výrobného procesu v PROTHERM PRODUCTION s.r.o. uplatnením A3 reportu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aksana Moravcová
Sledovanie spôsobilosti strojov a procesov dodržať stanovené požiadavky
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Mrvová
Návrh a aplikácia štatistického preberania v priemyselnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomíra Mrvová
Prieskum uplatňovania štatistických metód pri zlepšovaní procesov v podnikovej praxi
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Murgáč
Návrh metodického postupu pre zisťovanie spôsobilosti výrobného procesu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Murgáč
Návrh na zlepšenie spôsobilosti meradla na meranie hĺbky zárezu v EMBRACO Slovakia, s.r.o.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Murin
Zlepšovanie kvality izolačných skiel pomocou metód priemyselného inžinierstva
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Nemcová
Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Nemec
Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Žofia Nezbedová
Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Petrovičová
Aplikácia metódy DOE na stanovenie optimálnych úrovní vstupných faktorov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Pikusová
Optimalizácia procesu zabezpečenia spätnej sledovateľnosti výrobkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Pitoňák
Prieskum uplatňovania štatistickej regulácie v podnikovej praxi
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Poizlová
Prieskum využívania štatistických metód pri zlepšovaní procesov vo vybraných organizáciách
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Potkány
Návrh aplikácie metódy sebahodnotenia v systéme manažérstva kvality v Železiarňach Podbrezová, a.s.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Prítrská
Aplikácia metódy Global 8D pri riešení problému so sedačkami do auta
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Prítrská
Uplatňovanie základných nástrojov manažérstva kvality v priemyselnom podniku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Provazník
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti NES Nová Dubnica s.r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Remová
Návrh na zlepšenie procesu výroby obalového skla
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mariana Rusnáková
Aplikácia štatistických metód na určovanie kvality produktov v RONA Trading, a.s. Lednické Rovne
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mariana Rusnáková
Využitie štatistických metód pri zlepšovaní procesov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Sabolová
Zlepšenie procesu výroby tiahla spúšťového mechanizmu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Sekulová
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti CEMMAC a.s., Horné Srnie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Sobotová
Uplatnenie štatistických metód pri výrobe dvojhmotnostného zotrvačníka v ZF SACHS Slovakia, a.s.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Spodniaková
Aplikácia štatistických metód a nástrojov pri zlepšovaní procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslava Stachová
Návrh aplikácie niektorých základných nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti Hansol Technics Europe s.r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milada Sviteková
Návrh na zlepšenie merania a monitorovania spokojnosti zákazníkov vo vybranej spoločnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milada Sviteková
Prieskum uplatňovania foriem zlepšovania v manažérstve kvality v podnikovej praxi
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alžbeta Szalayová
Prieskum uplatňovania metód monitorovania spokojnosti zákazníkov v manažérstve kvality
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Šefčovič
Návrh opatrení na zlepšenie aplikácie metód zisťovania spôsobilosti strojov a procesov vo vybranom podniku
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Škrabák
Využitie nástrojov a metód zlepšovania kvality pri výrobe membránovej spojky
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Štegman
Analýza procesu auditovania v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Švantnerová
Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese v priemyselnom podniku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Takáčová
Klasifikácia a znižovanie rizík vo vybranom procese návrhu a vývoja
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Tužinská
Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesov v priemyselnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Božena Tvardošová
Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov vo VVED, s.r.o. Domaniža
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Vaisová
Návrh aplikácie metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality v prevádzke ťaháreň 1
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vojtech Valášik
Zníženie podielu šrotu pri výrobe brzdového segmentu využitím nástrojov a metód manažérstva kvality v Miba Steeltec s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adrian Vavák
Prieskum uplatňovania metód monitorovania a merania spokojnosti zákazníkov vo výrobných organizáciách
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Lenka Virágová
Analýza využívania základných nástrojov manažérstva kvality vo firme Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Lozorno
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Vlachovič
Zlepšovanie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Zúberová
Zisžovanie spôsobilosti meradiel a analýza systému merania
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Žigrayová
Uplatňovanie nástrojov a metód manažérstva kvality v ŽOS Trnava, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná