Jan 28, 2020   5:05 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: marta.kucerova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analysis of supplier claims using basic quality management tools
Kudlová, Tatiana -- Kučerová, Marta
Analýza dodávateľských reklamácií využitím základných nástrojov manažérstva kvality. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
2.Application of statistical process control in the production of the rear-view mirror
Lišaník, Jozef -- Kučerová, Marta
Aplikácia štatistickej regulácie v procese výroby spätného zrkadla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
3.Improvement of the calibration process by applying the methodology of Six Sigma
Mareček-Kolibiský, Martin -- Kučerová, Marta
Zlepšenie procesu kalibrácie uplatnením metodiky Six Sigma. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
4.Improvement of the manufacturing process on the Assembly line WITTE
Hrnčárová, Žaneta -- Kučerová, Marta
Zlepšenie výrobného procesu na montážnej linke WITTE. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
5.Improving the cylinder VS90 manufacturing process
Hôrková, Monika -- Kučerová, Marta
Zlepšenie procesu výroby valca VS90. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
6.Monitoring employees satisfaction in the company CEMMAC a.s., Horné Srnie
Sekulová, Dominika -- Kučerová, Marta
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti CEMMAC a.s., Horné Srnie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
7.Monitoring of employee satisfaction in the company NES Nova Dubnica Ltd.
Provazník, Tomáš -- Kučerová, Marta
Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti NES Nová Dubnica s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
8.The application of the basic quality management tools in the analysis of non-conforming products
Florek, Tomáš -- Kučerová, Marta
Aplikácia základných nástrojov manažérstva kvality pri analýze nezhodných produktov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
9.The importance of work factors from the perspective of different generational groups of employees
Novotná, Ivana -- Kučerová, Marta -- Gyurák Babeľová, Zdenka -- Vaňová, Jaromíra
The importance of work factors from the perspective of different generational groups of employees. In ICERI 2019 Proceedings. Seville: IATED Academy, 2019, p. 5246--5253. ISBN 978-84-09-14755-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.