15. 12. 2019  14:06 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Identifikační číslo: 1489
Univerzitní e-mail: marta.kucerova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Prínosy aplikácie štatistických metód pri zlepšovaní procesov v priemyselných podnikoch
Autor: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Oponent 1:prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prínosy aplikácie štatistických metód pri zlepšovaní procesov v priemyselných podnikoch
Abstrakt:Habilitačná práca je spracovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom. Tematicky je zameraná na význam a uplatňovanie štatistických metód v podnikovej praxi. Jednotlivé príspevky poskytujú poznatky o možnostiach aplikácie rozličných štatistických metód v jednotlivých oblastiach, resp. činnostiach v priemyselnom podniku a tiež príklady využitia štatistických metód pri zlepšovaní výrobných procesov v konkrétnych organizáciách na Slovensku. Práce sú rozdelené na základe obsahovej náplne do troch oblastí, pričom zamerania jednotlivých oblastí korešpondujú s riešenými výskumnými projektmi. V prvej časti sú príspevky, ktoré poskytujú poznatky o možnostiach aplikácie rozličných štatistických metód v jednotlivých oblastiach, resp. činnostiach v priemyselnom podniku. Tematickou oblasťou druhej skupiny prác je metóda plánovania experimentov. V práci sú uvedené príspevky zamerané na uplatnenie metódy DOE pri zlepšovaní výrobných procesov, resp. kvality produktov v konkrétnych organizáciách na Slovensku. Tretiu oblasť predstavuje metodika Six Sigma, ktorá v súčasnosti predstavuje účinný spôsob zlepšovania rozličných činností v organizácii, ale je tiež považovaná za filozofiu, resp. stratégiu úspešnej organizácie.
Klíčová slova:zlepšovanie, štatistické metódy, proces

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně